4WP03

ЧЕТВЪРТА ПОСТНА СЕДМИЦА

СрядаПЪРВО ЧЕТИВО
Ис 49, 8-15

Направих за народа завет, за да възстановиш земята.

Четене из книгата на пророк Исая.          

Това казва Господ: „В благоприятно време те чух и в ден на спасение ти помогнах; И Аз ще те пазя и ще те направя за народа завет, за да възстановиш земята, да възвърнеш на наследниците опустошените наследия; да кажеш на затворниците: „Излезте”, и на ония които са в тъмница: „Покажете се.” По край пътищата ще пасат те и по всички хълмове ще бъдат техните пасбища. Не ще търпят глад и жажда, и не ще ги удари пек и слънце, защото Оня, който милва, ще ги води и ще ги заведе при водни извори. И всички мои планини ще направя друмове, и моите пътища ще бъдат издигнати. Ето едни ще дойдат от далеч: и ето – едни от север, и от морето, а други – от земя Синим. Радвайте се, небеса, и весели се, земйо, и възклицавайте от радост, планини, защото Господ утеши своя народ и помилва своите страдалци. А Сион казваше: „Остави ме Господ и Бог мой ме забрави!” Ще забрави ли жена кърмачето си, не ще пожали ли сина на утробата си? Но, ако тя би забравила, Аз няма да те забравя!”

Това е Божие слово.


ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 144, 8-9. 13сд-14. 17-18 (О: 8а)

Щедър и милостив е Господ.

Щедър и милостив е Господ,
дълготърпелив и многомилостив.
Благ е Господ към всички,
и Неговите щедрости са върху всичките Му дела.

Щедър и милостив е Господ.

Верен е Господ във всичкото слово
и свет във всичките си дела.
Господ поддържа всички падащи
и изправя всички свалени.

Щедър и милостив е Господ.

Праведен е Господ във всичките си пътища
и благ във всичките си дела.
Близо е Господ към всички, които Го призовават,
към всички, които Го в истина призовават.

Щедър и милостив е Господ.


СТИХ ПРЕДИ ЕВАНГЕЛИЕТО
Йоан 11, 25а. 26


R: Слава на Тебе, Слово Божие 

Аз съм възкресението и животът, казва Господ; който вярва в Ме­не, не ще умре на веки.

R: Слава на Тебе, Слово Божие 


ЕВАНГЕЛИЕ
Йоан 5, 17-30

Както Отец възкресява мъртви и оживотворява, тъй и Синът оживотворява, които иска.

Четене от светото Евангелие според Йоан.        

В онова време: Исус отговори на юдеите: „Моят Отец досега работи, и Аз ще работя.” Но затова юдеите още повече искаха да Го убият, защото не само съботата нарушаваше, но и наричаше Бога Свой Отец, като правеше себе си равен Богу. На това Исус им рече: „Истина, истина ви казвам: Синът нищо не може да твори Сам от Себе Си, ако не види Отца да твори; защото, което твори Той, това твори също и Синът. Защото Отец обича Сина и Му показва всичко, що Сам твори; и ще Му покаже дела по-големи от тия, за да се чудите вие. Защото както Отец възкресява мъртви и оживотворява, тъй и Си­нът оживотворява, които иска. Защото Отец и не съди никого, но целият съд предава на Сина, та всички да почитат Сина, както почитат Отца. Който не почита Сина, той не почита Отца, който Го е пратил. Истина, истина ви казвам: който слуша словото Ми и вярва в Оня, който Ме е пратил, има живот вечен, и на съд не дохожда, а е минал от смърт към живот. Истина, истина ви казвам: иде час, и дошъл е вече, когато мъртвите ще чуят гласа на Сина Божий и, като чуят, ще оживеят. Защото както Отец има живот в Себе Си, тъй даде и на Сина да има живот в Себе Си, и даде Му власт да извършва и съд, защото е Син Човечески. Недейте се чуди на това, защото иде час, когато всички, които са в гробовете, ще чуят гласа на Сина Божи и ще излязат: които са правили добро, ще възкръснат за живот, а които са вършили зло, ще възкръснат за осъждане. Аз не мога да правя нищо от Себе си. Както слушам, тъй и съдя, и Моят съд е праведен, защото не търся Моята воля, а волята на Отца, който Ме е пратил.”

Това е слово Господне.