4WP03

ЧЕТВЪРТА ПОСТНА СЕДМИЦА – Сряда
ПЪРВО ЧЕТИВО
Направих за народа завет, за да възстановиш земята.
Четене из книгата на пророк Исая.           49, 8-15
Това казва Господ:
„В благоприятно време те чух и в ден на спасение ти помогнах; И Аз ще те пазя и ще те направя за народа завет, за да възстановиш земята, да възвърнеш на наследниците опустошените наследия; да кажеш на затворниците: „Излезте”, и на ония които са в тъмница: „Покажете се.”
По край пътищата ще пасат те и по всички хълмове ще бъдат техните пасбища. Не ще търпят глад и жажда, и не ще ги удари пек и слънце, защото Оня, който милва, ще ги води и ще ги заведе при водни извори. И всички мои планини ще направя друмове, и моите пътища ще бъдат издигнати.
Ето едни ще дойдат от далеч: и ето – едни от север, и от морето, а други – от земя Синим. Радвайте се, небеса, и весели се, земйо, и възклицавайте от радост, планини, защото Господ утеши своя народ и помилва своите страдалци.
А Сион казваше: „Остави ме Господ и Бог мой ме забрави!” Ще забрави ли жена кърмачето си, не ще пожали ли сина на утробата си? Но, ако тя би забравила, Аз няма да те забравя!”
Това е Божие слово.
ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 144, 8-9. 13сд-14. 17-18 (О: 8а)
Щедър и милостив е Господ.
Щедър и милостив е Господ, дълготърпелив и многомилостив.
Благ е Господ към всички, и Неговите щедрости са върху всичките Му
дела.
Щедър и милостив е Господ.
Верен е Господ във всичкото слово и свет във всичките си дела. Господ поддържа всички падащи и изправя всички свалени. 
Щедър и милостив е Господ.
Праведен е Господ във всичките си пътища и благ във всичките си дела.
Близо е Господ към всички, които Го призовават, към всички, които Го в истина призовават. 
Щедър и милостив е Господ.
СТИХ ПРЕДИ ЕВАНГЕЛИЕТО   Ив 11, 25а. 26
Аз съм възкресението и животът, казва Господ; който вярва в Ме­не, не ще умре на веки.
ЕВАНГЕЛИЕ
Както Отец възкресява мъртви
и оживотворява, тъй и Синът
оживотворява, които иска.
Четене от светото Евангелие според Иван.         5, 17-30
В онова време:
Исус отговори на юдеите: „Моят Отец досега работи, и Аз ще работя.”
Но затова юдеите още повече искаха да Го убият, защото не само съботата нарушаваше, но и наричаше Бога Свой Отец, като правеше себе си равен Богу.
На това Исус им рече: „Истина, истина ви казвам: Синът нищо не може да твори Сам от Себе Си, ако не види Отца да твори; защото, което твори Той, това твори също и Синът. Защото Отец обича Сина и Му показва всичко, що Сам твори; и ще Му покаже дела по-големи от тия, за да се чудите вие.
Защото както Отец възкресява мъртви и оживотворява, тъй и Си­нът оживотворява, които иска. Защото Отец и не съди никого, но целият съд предава на Сина, та всички да почитат Сина, както почитат Отца. Който не почита Сина, той не почита Отца, който Го е пратил. Истина, истина ви казвам: който слуша словото Ми и вярва в Оня, който Ме е пратил, има живот вечен, и на съд не дохожда, а е минал от смърт към живот.
Истина, истина ви казвам: иде час, и дошъл е вече, когато мъртвите ще чуят гласа на Сина Божий и, като чуят, ще оживеят. Защото както Отец има живот в Себе Си, тъй даде и на Сина да има живот в Себе Си, и даде Му власт да извършва и съд, защото е Син Човечески.
Недейте се чуди на това, защото иде час, когато всички, които са в гробовете, ще чуят гласа на Сина Божи и ще излязат: които са правили добро, ще възкръснат за живот, а които са вършили зло, ще възкръснат за осъждане.
Аз не мога да правя нищо от Себе си. Както слушам, тъй и съдя, и Моят съд е праведен, защото не търся Моята воля, а волята на Отца, който Ме е пратил.”
Това е слово Господне.