4WP05

ЧЕТВЪРТА ПОСТНА СЕДМИЦА

ПетъкПЪРВО ЧЕТИВО
Прем 2,1а. 12-22

Да го осъдим на безчестна смърт.

Четене из книгата Премъдрост.    

Които умуват криво, думаха в себе си: „Да нагласим примки за праведника, защото той ни е в тягост и се противи на делата ни, укорява ни за грехове против закона и хули ни за греховете на нашето възпитание; обявява се за такъв, който има познание за Бога и нарича себе си син на Господа. Пред нас той е изобличение на нашите помисли; тежко ни е да го гледаме, защото неговият живот не е като животът на другите, и пътищата му се различават от нашите. Той ни смята за гнусота и бяга от нашите пътища като от нечистотии, облажава края на праведните и хвалбиво нарича Бога свой баща. Да видим прави ли са думите му, и да изпитаме, какъв ще бъде краят му; защото, ако тоя праведник е Син Божий, Бог ще го защити и ще го избави от ръката на враговете. Да го изпитаме с обиди и мъки, за да узнаем смирението му и да видим кроткостта му. Да го осъдим на безчестна смърт, защото според думите му, имало кой да се грижи за него.” Тъй умуваха те и се измамиха; защото злобата им ги беше заслепила. И те не познаха тайните Божии, не очакваха награда за светост и не смятаха за достойни наградите на непорочните души.

Това е Божие слово.


ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 33, 17-18. 19 20. 21 и 23 (О: 19а)

Близо е Господ до сломените по сърце.

Но лицето на Господа е против ония,
които вършат зло, за да изтреби от земята помена им.
Викат праведниците и Господ слуша,
и ги избавя от всичките им скърби.

Близо е Господ до сломените по сърце.

Близо е Господ до сломените по сърце,
и смирените по дух ще спаси.
Много са скърбите на праведника,
но от всички тях Господ ще го избави.

Близо е Господ до сломените по сърце.

Той пази всички негови кости,
ни една от тях не ще се строши.
Господ ще избави душата на рабите Си,
и никой от ония, които се на Него уповават, няма да загине.

Близо е Господ до сломените по сърце.


СТИХ ПРЕДИ ЕВАНГЕЛИЕТО
Мт 4, 4в


R: Слава на Тебе, Слово Божие 

Не само с хляб живее човек, но с всяко слово, което излиза от Божиите уста.

R: Слава на Тебе, Слово Божие 


ЕВАНГЕЛИЕ
Йоан 7, 1-2. 10. 25-30

Търсеха да Го хванат, но часът Му още не бе дошъл.

Четене от светото Евангелие според Йоан.        

В онова време: Исус ходеше по Галилея; защото по Юдея не искаше да ходи, понеже юдеите търсеха да Го убият. Приближаваше юдейският празник Разпъване шатри. Но, когато братята Му отидоха, отиде и Той на празника, не явно, а някак си скришом. Тогава някои Иерусалимци думаха: „Не е ли тоя, когото търсят да убият? Ето, явно говори, и нищо Му не казват. Да не са се уверили началниците, че Той е наистина Христос? Но тоя знаем откъде е; а Христос, кога дойде, никой няма да знае, откъде е.” Тогава Исус, като поучаваше в храма, издигна глас и рече: „И Мене познавате и откъде съм, знаете; и не дойдох от Себе Си, но има един истински, който Ме е пратил, и когото вие не познавате. Аз пък Го зная, защото съм от Него, и Той ме е пратил.” Искаха, прочее, да Го хванат, ала не туриха на Него ръка, защото часът Му още не бе дошъл.”

Това е слово Господне.