4WP06

ЧЕТВЪРТА ПОСТНА СЕДМИЦА

Събота
 
ПЪРВО ЧЕТИВО
Иер 11, 18-20

Аз пък като кротко агне, водено на клане.

Четене из книгата на пророк Иеремия.   

Ти, Господи, ми откри, и аз зная; Ти ми показа техните дела. Аз пък като кротко агне, водено на клане, и не знаех, че те замислят кроеж против мене, думайки: „Да турим отровно дърво в неговото ядене и да го изтръгнем от земята на живите, тъй че и името ме вече да се не споменава.” Но Ти, Господи, Саваот, праведни Съдия изпитващ сърца и утроби, дай да видя Твоето върху тях отмъщение; защото на Тебе поверих моето дело.

Това е Божие слово.


ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 7, 2-3. 9вс.-10. 11-12 (О: 2а)

Господи, Боже мой, на Тебе се уповавам.

Господи, Боже мой, на Тебе се уповавам;
спаси ме от всички мои гонители и ме избави,
да не изтръгне врагът като лъв душата ми,
и да не я разкъса, кога няма спасител.

Господи, Боже мой, на Тебе се уповавам.

Съди ме, Господи, по правдата ми,
и непорочността ми, която е в мене.
Да престане злобата на нечестивите;
а праведника подкрепи; защото Ти изпитваш сърца и утроби.

Господи, Боже мой, на Тебе се уповавам.

Моята помощ е в Бога,
който спасява правите по сърце.
Бог е праведен Съдия,
крепък и който всеки ден наказва.

Господи, Боже мой, на Тебе се уповавам.


СТИХ ПРЕДИ ЕВАНГЕЛИЕТО
Йоан 3, 16


Бог тъй обикна света, че отдаде Своя Единороден Син; всеки, който вярва в Него, има живот вечен.


ЕВАНГЕЛИЕ
Йоан 7, 40-53

Нима от Галилея ще дойде Христос?

Четене от светото Евангелие според Йоан.        

В онова време: Като чуха думите на Исуса, някои от народа казаха: „Този е наистина пророкът.” Други казваха: „Този е Христос.” Други пък казваха: „Нима от Галилея ще дойде Христос? Не е ли казано в Писанието: „Че Христос ще дойде от Давидовото семе и от градеца Витлеем, отдето беше Давид?” И тъй, у народа произлезе разпра за Него. А някои от тях искаха да Го хванат, ала никой не тури върху Му ръка. Тогава слугите се върнаха при първосвещениците и фарисеите, а те им рекоха: „Защо Го не доведохте?” Слугите отговориха: „Никога човек не е говорил тъй, както тоя човек.” Фарисеите им отговориха: „Да не сте се и вие прелъстили? Повярвал ли е в Него някой от началниците или от фарисеите? Но тоя народ, който не знае Закона, е проклет.” Никодим, който бе ходил нощем при Него и беше един от тях, каза им: „Осъжда ли нашият Закон човека, ако първо го не чуят и узнаят, какво върши?”  Те му отговориха и рекоха: „Да не си и ти от Галилея? Изпитай Писанията, и виж, че от Галилея пророк не се е явил.” И всеки отиде у дома си.

Това е слово Господне.