4WP06

ЧЕТВЪРТА ПОСТНА СЕДМИЦА – Събота
ПЪРВО ЧЕТИВО
Аз пък като кротко агне, водено на клане.
Четене из книгата на пророк Иеремия.    11, 18-20
Ти, Господи, ми откри, и аз зная; Ти ми показа техните дела.
Аз пък като кротко агне, водено на клане, и не знаех, че те замислят кроеж против мене, думайки: „Да турим отровно дърво в неговото ядене и да го изтръгнем от земята на живите, тъй че и името ме вече да се не споменава.”
Но Ти, Господи, Саваот, праведни Съдия изпитващ сърца и утроби, дай да видя Твоето върху тях отмъщение; защото на Тебе поверих моето дело.
Това е Божие слово.
ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 7, 2-3. 9вс.-10. 11-12 (О: 2а)
Господи, Боже мой, на Тебе се уповавам.
Господи, Боже мой, на Тебе се уповавам; спаси ме от всички мои гонители и ме избави,
да не изтръгне врагът като лъв душата ми, и да не я разкъса, кога няма спасител.
Господи, Боже мой, на Тебе се уповавам.
Съди ме, Господи, по правдата ми, и непорочността ми, която е в мене.
Да престане злобата на нечестивите; а праведника подкрепи; защото Ти изпитваш сърца и утроби. 
Господи, Боже мой, на Тебе се уповавам.
Моята помощ е в Бога, който спасява правите по сърце. Бог е праведен Съдия, крепък и който всеки ден наказва. 
Господи, Боже мой, на Тебе се уповавам.
СТИХ ПРЕДИ ЕВАНГЕЛИЕТО   Ив 16
Бог тъй обикна света, че отдаде Своя Единороден Син; всеки, който вярва в Него, има живот вечен.
ЕВАНГЕЛИЕ
Нима от Галилея ще дойде Христос?
Четене от светото Евангелие според Иван.         7, 40-53
В онова време:
Като чуха думите на Исуса, някои от народа казаха: „Този е наистина пророкът.” Други казваха: „Този е Христос.” Други пък казваха: „Нима от Галилея ще дойде Христос? Не е ли казано в Писанието: „Че Христос ще дойде от Давидовото семе и от градеца Витлеем, отдето беше Давид?” И тъй, у народа произлезе разпра за Него. А някои от тях искаха да Го хванат, ала никой не тури върху Му ръка.
Тогава слугите се върнаха при първосвещениците и фарисеите, а те им рекоха: „Защо Го не доведохте?”
Слугите отговориха: „Никога човек не е говори тъй, както тоя човек.”
Фарисеите им отговориха: „Да не сте се и вие прелъстили?
Повярвал ли е в Него някой от началниците или от фарисеите? Но тоя народ, който не знае Закона, е проклет.”
Никодим, който бе ходил нощем при Него и беше един от тях, каза им: „Осъжда ли нашият Закон човека, ако първо го не чуят и узнаят, какво върши?”
Те му отговориха и рекоха: „Да не си и ти от Галилея? Изпитай Писанията, и виж, че от Галилея пророк не се е явил.” И всеки отиде у дома си.
Това е слово Господне.