4wtJ

Вторник
Утринна
В. Боже, ела ми на помощ!
Н. Господи, побързай да ми помогнеш!
Слава на Отца и Сина, *
и Светия Дух,
както беше в началото, сега и всякога, *
и във веки веков. Амин.
Химн
Сянката на нощта се разсейва.
Нова зора над нас затрептява.
Нека ние поздравим сърдечно
Всемогъщия Бог на славата.
Извор на всяка наша добрина,
на Твоята любов излей росата,
върху Църквата на Твоя Син
чрез Светия Дух в душата. Амин!
Псалмодия
Ант. 1 На Теб, Господи, ще пея химни и ще Те следвам в непорочния път!
Псалм 100
Милост и съд ще възпявам, *
на Теб, Господи, ще пея.
Ще размишлявам за път непорочен, †
Кога ще дойдеш при мен? *
Сред моя дом ще ходя с непорочно сърце.
Няма да сложа пред очите си нищо беззаконно, †
престъпно дело мразя – *
до мен то няма да се прилепи.
Развратеното сърце ще бъде прогонено от мен, *
злосторника няма да познавам.
Онзи, който тайно клевети против ближния си, ще изгоня, *
онзи, който е с горделиви очи и надменно сърце, няма да търпя.
Очите ми са към верните на земята, *
за да пребъдват те с мен.
Онзи, който ходи в път непорочен, *
той ще ми служи.
Няма да живее в моя дом онзи, който постъпва коварно, †
онзи, който говори лъжа, *
няма да остане пред очите ми.
От ранни зори ще изтребвам *
всички нечестивци на земята,
за да изкореня от града на Господ *
всички, които вършат беззаконие.
Слава на Отца и Сина, *
и Светия Дух,
както беше в началото, сега и всякога, *
и във веки веков. Амин.
Ант. 1 На Теб, Господи, ще пея химни и ще Те следвам в непорочния път!
Ант. 2 Не отнемай от нас, Господи, Твоето милосърдие!
Кантик Дан. 3, 20. 27. 29. 34-41
Благословен си Ти, Господи, Боже на дедите ни, *
нека бъде винаги хвалено и прославено Твоето име.
Защото Ти си праведен във всичко, което направи с нас. *
Твоите дела са истински,
Твоите пътища са прави *
и всички Твои съдби са истинни.
Защото ние съгрешихме *
и постъпихме беззаконно,
като отстъпихме от Теб, *
и във всичко съгрешихме.
Не ни предавай във вековете – заради Твоето име, *
и не разрушавай Завета Си.
Не отнемай от нас милостта Си – †
заради Авраам, Твоя възлюбен, *
заради Исаак, Твоя слуга и Израил, Твоя светия,
на които си казал, че ще умножиш рода им *
като небесните звезди и пясъка на морския бряг.
Намалели сме, Господи, повече от всички народи *
и сме унижени сега по цялата земя за нашите грехове.
Нямаме нито княз, нито пророк, нито вожд, *
нито всеизгаряне, нито жертви, нито приноси, нито тамян,
нито място, където да Ти принесем жертва *
и да намерим Твоята милост.
Но нека бъдем приети *
със съкрушено сърце и смирен дух.
Както при всеизгаряне на овце и бикове, *
както при хиляди тлъсти агнета,
нека бъде благоугодна жертвата ни днес пред Теб, *
защото няма срам за онези, които се уповават на Теб.
Сега ние Те следваме от все сърце, *
боим се от Теб и търсим Твоето лице.
Слава на Отца и Сина, *
и Светия Дух,
както беше в началото, сега и всякога, *
и във веки веков. Амин.
Ант. 2 Не отнемай от нас, Господи, Твоето милосърдие!
Ант. 3 Боже, нова песен ще Ти пея!
Псалм 143, 1-10
Благословен е Господ, моя твърдина, †
Който учи ръцете ми на бой *
и пръстите ми на война.
Моя милост и моя ограда, *
мое прибежище и мой избавител,
мой щит – на Него се уповавам – *
Той ми подчини моя народ.
Господи, какво е човек, че го зачиташ *
и синът човешки, че му обръщаш внимание?
Човек е като дихание, *
дните му – като преклонна сянка.
Господи, наклони небесата и слез. *
Допри се до планините и те ще задимят.
Блесни със светкавица и ги пръсни. *
Пусни стрелите Си и ги разпръсни.
Простри ръка от високо, *
избави ме и ме спаси от големите води,
от ръцете на синовете другородни, †
чиито уста говорят суетно *
и чиято десница е десница на лъжата.
Боже, нова песен ще Ти изпея, *
с десетострунен псалтир ще Те възпея.
Ти даряваш спасение на царете *
и избавяш Твоя слуга Давид от остър меч.
Слава на Отца и Сина, *
и Светия Дух,
както беше в началото, сега и всякога, *
и във веки веков. Амин.
Ант. 3 Боже, нова песен ще Ти пея!
Кратко четиво Ис. 55, 1
Всички вие, които жадувате, елате при водите. Всички вие, които нямате сребро, елате, купувайте и яжте. Елате, купувайте вино и мляко без сребро и без заплащане.
Кратки възгласи
Н. Чуй гласа ми, Господи, * уповавам се на Твоето Слово!
Чуй гласа ми, Господи, * уповавам се на Твоето Слово!
В. Изпреварвам зората и Те призовавам –
* уповавам се на Твоето Слово!
Слава на Отца и Сина, и Светия Дух!
Чуй гласа ми, Господи, * уповавам се на Твоето Слово!
Ант. Избави ни, Господи, от онези, които ни мразят!
Кантик на Захария Лк. 1, 68-79
Благословен е Господ, Бог Израилев, *
затова че посети и избави Своя народ
и издигна за нас в дома на Своя слуга Давид *
спасителна сила.
Както обеща чрез устата *
на Своите свети от преди време пророци
спасение от враговете ни *
и от ръцете на всички, които ни мразят.
За да прояви Своята милост към дедите ни *
и да си спомни Светия Си Завет,
клетвата, с която се кле *
на Авраам – нашия отец.
За да ни даде, след като ни избави от ръката на враговете ни, *
безстрашно да Му служим
в святост и правда пред Него *
през всички дни на живота си.
И Ти, Младенецо, ще се наречеш пророк на Всевишния, *
защото ще вървиш пред лицето на Господ,
за да приготвиш Неговите пътища
и да дадеш на народа Му да познае спасението *
чрез опрощаване на греховете му.
Поради великото милосърдие на нашия Бог, *
с което ни посети като слънце, изгряващо от висините,
за да просветли онези, които са в тъмнина и в сянката на смъртта, *
и да направлява нозете ни по пътя на мира.
Слава на Отца и Сина, *
и Светия Дух,
както беше в началото, сега и всякога, *
и във веки веков. Амин.
Ант. Избави ни, Господи, от онези, които ни мразят!
Просби
Бог ни подканва да Го хвалим с радост в тази утрин и усилва нашата надежда, затова нека с доверие в Него кажем:
Заради славата на Твоето име, чуй ни, Господи!
Благодарим Ти, Боже и Отец на Исус – нашия Спасител,
– заради познанието за безсмъртието, което ни даде чрез Него.
Смири сърцата ни,
– за да се назидаваме взаимно в страхопочитание към Христос.
Вложи в нас Твоя Дух,
– за да бъде нашата братска любов нелицемерна.
Ти, Който нареди на човека да се труди и владее света,
– стори чрез труда си да Те прославяме и да освещаваме нашите
ближни.
Отче Наш, Който Си на небесата, да се свети името Ти, да дойде царството Ти, да бъде волята Ти както на небето, така и на земята. Дай ни днес насъщния ни хляб и прости ни дълговете, както и ние прощаваме на нашите длъжници, и не ни въвеждай в изкушение, но избави ни от злото.
Молитва
Всемогъщи Вечни Боже, молим Те, увеличи в нас дара на вярата, за да бъде нашата възхвала съвършена и да ни придобие небесните плодове.
Чрез нашия Господ Исус Христос, Твоя Син, Който е Бог
и с Теб живее и царува в единство със Светия Дух през всички векове на вековете. Амин!