4wtMD

Вторник
IV седмица
Молитва през деня
В. + Боже, побързай да ме избавиш.
Вс. Господи, побързай да ми помогнеш.
Слава на Отца и Сина, и Светия Дух,
както беше в началото, сега и всякога,
и във веки веков. Амин. Алилуя.

През Велики пости се изпуска Алилуя.

Химн
1.Събрани сме по пладне
да славословим Бога
и с вяра във сърцето
смирено да Го молим.
2.Той в вечността живее,
но времето е в Него
и близо е до всеки,
на волята Му верен.
3.Да просветли ума ни,
с любов да ни разпали ‒
желаем да Му служим
с дела и със молитва.
4.Прославяме Те, Боже,
Един във Троица Свята,
Твоята милост ‒ слънце,
по пътя ще ни свети. Амин.

Псалмодия

Ант. 1. Блажени, които пазят закона * и вършат правда във всяко време.
Псалм 118 (119):137-144
ХVІІІ (Саде)
Неизменност на Божия закон
Праведен си Ти, Господи, *
и справедливи са Твоите съдби.

Твоите откровения, които си заповядал, *
са правда и съвършена истина.

Ревността ми ме яде, *
защото враговете ми забраниха Твоите слова.

Твоето слово е твърде чисто, *
и Твоят раб го обикна.

Малък и презрян съм аз, *
но Твоите заповеди не забравям.

Твоята правда е правда вечна, *
и Твоят закон е истина.

Скръб и тъга ме постигнаха: *
Твоите заповеди са моя утеха.

Правдата на Твоите откровения е вечна; *
вразуми ме, и ще живея.

Слава на Отца и Сина, *
и Светия Дух,

както беше в началото, сега и всякога, *
и във веки веков. Амин.

Ант. Блажени, които пазят закона / и вършат правда във всяко време.

Ант. 2. Да влезе пред Твоето лице * молитвата ми.
Псалм 87 (88)
В тежко изпитание
Сега е ваше времето и властта на мрака. (Лук. 22:53)

І
Господи, Боже на моето спасение! *
денем и нощем викам пред Тебе:

Да влезе пред Твоето лице молитвата ми; *
наклони ухото Си към молбата ми;

защото душата ми се насити на нещастия *
и животът ми се приближи до преизподнята.

Аз се сравнявах с ония, които слизат в гроб; *
станах като човек без сила,

хвърлен между мъртвите – *
като убитите, които лежат в гроба,

за които Ти вече си не спомняш, *
и които са отблъснати от Твоята ръка.

Ти ме тури в подземен ров, *
в мрак, в бездна.

Натегна върху ми Твоята ярост *
и с всичките Си вълни Ти ме порази.

Слава на Отца и Сина, *
и Светия Дух,

както беше в началото, сега и всякога, *
и във веки веков. Амин.

Ант. Да влезе пред Твоето лице / молитвата ми.

Ант. 3. Викам към Тебе, Господи, * не скривай лицето Си от мене.
ІІ
Ти отдалечи от мене моите познати, +
направи ме отвратителен за тях; *
затворен съм и не мога да изляза.

Окото ми се умори от тъга: +
цял ден виках към Тебе, Господи, *
протягах ръце към Тебе.

Нима над мъртви ще направиш чудо? *
Нима мъртвите ще станат и ще Те славят?

Или в гроба ще бъде проповядвана Твоята милост *
и Твоята истина – в мястото на тлението?

Нима в тъмата ще познаят Твоите чудеса, *
и в земята на забравата – Твоята правда?

Но аз викам към Тебе, Господи, *
и сутрин рано молитвата ми Те изпреваря.

Защо, Господи, отблъсваш душата ми *
и криеш лицето Си от мене?

Аз съм нещастен и от младини се топя; *
нося Твоите ужаси и изнемогвам.

Над мене се пренесе Твоята ярост, *
Твоите заплахи ме сломиха,

всеки ден ме окръжават като вода: *
всички заедно ме  обсаждат.

Ти отдалечи от мене приятели и близки: *
моите познати се не виждат.

Слава на Отца и Сина, *
и Светия Дух,

както беше в началото, сега и всякога, *
и във веки веков. Амин.

Ант. Викам към Тебе, Господи, не скривай лицето Си от мене.

Четене ( Втор. 30:11, 14)
Тая заповед, която ти днес давам, не е тежка за тебе, нито е далечна; но това слово е
твърде близо до тебе: то е в устата ти и в сърцето ти, за да го изпълняваш.

В. Твоето слово е светило за ногата ми, Господи.
Вс. И светлина за пътеката ми.

Молитва
Боже, Ти откри на Петър волята Си за спасението на езичниците, + стори милостно да Ти
бъдат угодни нашите дела * и ни ръководи така, че да служим на Твоята спасителна любов.
Чрез Христа, Нашия Господ.