5NW-c

 V Пасхална неделя – година С
ПЪРВО ЧЕТИВО
Разказаха на Църквата всичко,
което Бог беше сторил с тях.
Четене от деянията на Апостолите.           14,20в-26
В онези дни:
Павел и Варнава се върнаха в Листра и Икония и Антиохия, като утвърдяваха душите на учениците, като ги увещаваха да постоянствуват във вярата и поучаваха, че през много скърби трябва да влязат в царството Божие. А като им ръкоположиха презвитери за всяка Църква, помолиха се с пост и ги повериха на Господа, в когото бяха вярвали.
И като минаха през Писидия, дойдоха в Памфилия, и след като говориха словото Господне в Пергия, слязоха в Аталия. А оттам отплуваха за Антиохия, отдето бяха предадени на божията благодат за делото, което и свършиха.
Като пристигнаха и събраха Църквата, разказаха всичко, каквото Бог беше сторил с тях и как Той отвори вратата на вярата за езичниците.
Това е Божие слово.
ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 144,8-9.10-11.12-1 Зав (О: срв 1)
Ще благославям Твоето име на веки, Боже мой, Царю. 
Щедър и милостив е Господ, дълготърпелив и многомилостив.
Благ е Господ към всички, и Неговите щедрости са върху всичките Му дела. 
Ще благославям Твоето име на веки, Боже мой, Царю.
Да Те славят, Господи, всичките Твои дела; и да Те благославят Твоите светии.
Да проповядват славата на Твоето царство, и да разказват за Твоето могъщество. 
Ще благославям Твоето име на веки, Боже мой, Царю.
Та да знаят синовете човешки за Твоето могъщество, и за славното величие на Твоето царство.
Твоето царство е царство на всички векове, и Твоето владичество във всички родове. 
Ще благославям Твоето име на веки, Боже мой, Царю.
ВТОРО ЧЕТИВО
Бог ще изтрие всяка сълза от очите им.
Четене от книгата Откровение на Свети Иван Апостол.                        21,1—5а
Аз, Иван, видях ново небе и нова земя. Защото предишното небе и предишната земя бяха преминали, и морето го вече нямаше.
Тогава аз, Иван, видях светия град Йерусалим, нов, слизащ от Бога, от небето, стъкмен като невеста, пременена за своя мъж. И чух висок глас от небето да говори: „Ето скинията на Бога с човеците, и Той ще живее с тях; те ще бъдат Негов народ, а Сам Бог ще бъде с тях – техен Бог. И ще отрие Бог всяка сълза от очите им, и смърт не ще има вече; ни жалейка, ни писък, нито болка няма да има вече; защото предишното се мина.”
И седящият на престола рече: „Ето, всичко ново творя.” И ми каза: „Напиши, защото тия думи са истински и верни.”
Това е Божие слово.
АЛИЛУЯ.      Ив 13,34
* Алилуя. * Нова заповед ви давам, казва Господ; да се обичате един друг, както Аз ви възлюбих. * Алилуя.
ЕВАНГЕЛИЕ 
Нова заповед ви давам,
да се обичате един друг.
Четене от светото Евангелие според Иван.          13,31-33а.34-35
Щом Юда излезе от столовата, Исус каза:
„Сега се прослави Син Човеческий, и Бог се прослави в Него. Ако Бог се прослави в Него, и Бог ще Го прослави в Себе Си, и веднага ще Го прослави.
Чеда, още малко съм с вас. Нова заповед ви давам, да се обичате един друг, както ви възлюбих, та и вие да се обичате един друг. По това ще познаят всички, че сте Мои ученици, ако любов имате помежду си.”
Това е слово Господне.