5NW04

V Пасхална седмица – Четвъртък
На мнение съм да не се създават
затруднения на езичниците,
които се обръщат към Бога.
Четене от деянията на Апостолите.                      15,7-21
В онези дни:
След дълго съвместно разискване стана Петър и рече на Апосто­лите и презвитерите:
„Мъже братя! Вие знаете, че Бог от първите дни избра измежду нас мене, та от моите уста да чуят езичниците евангелското слово и да повярват. И Сърцеведецът Бог им засвидетелствува, като им даде Дух Светий, както и нам, и не направи никаква разлика между нас и тях, като очисти с вярата сърцата им.
Сега, прочее, защо изкушавате Бога, като възлагате на врата на учениците иго, което нито нашите бащи, нито ние можахме да поне­сем. Ала ние вярваме, че с благодатта на Господа Исуса Христа ще се спасим, както и те.”
Тогава цялото множество млъкна и слушаше Варнава и Павел, които разказваха, какви личби и чудеса стори Бог чрез тях между езичниците. А след като млъкнаха те, заговори Яков и рече: „Мъже, братя, чуйте ме! Симон обясни, как Бог изпърво посети езичниците да Си избере от тях народ за Свое име. И с това са съгласни думите на пророците, както е писано:
„След това ще се обърна и ще възстановя падналата Давидова скиния, и каквото е разрушено в нея, ще възстановя и ще я изправя, за да подирят Господа останалите човеци и всички народи, които са назо­вани с Моето име, казва Господ, който върши всичко това. Познати са на Бога отвека и всичките Му дела.”
Затова аз съм на мнение да се не правят мъчнотии на ония от езичниците, които се обръщат към Бога, но да им се пише, да се въздържат от сквернени идоложертвени храни, от блудство, удавнина и кръв, и да не правят на други онова, което не е на тях угодно. Защото законът Мойсеев от стари времена във всеки град си има човеци, които го проповядват в синагогите, дето се чете всяка събота.”
Това е Божие слово.
ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 95,1-2а.2в-3.10 (О: срв 3)
Разгласяйте между всички народи чудесата на Господа,
Пейте на Господа песен нова, възпейте на Господа, цяла земйо. Пейте на Господа, благославяйте името Му. 
Разгласяйте между всички народи чудесата на Господа,
Благовестете от ден на ден Неговото спасение.
Разгласяйте между народите славата Му, по всички племена – чудесата Му. 
Разгласяйте между всички народи чудесата на Господа,
Кажете на народите: „Господ царува.” Затова е твърда вселената, няма да се поклати; Той ще съди народите по правда. 
Разгласяйте между всички народи чудесата на Господа,
АЛИЛУЯ.      Ив 10,27
* Алилуя. * Моите овци слушат гласа Ми, казва Господ; и Аз ги по­знавам, и те вървят подир Мене. * Алилуя.
ЕВАНГЕЛИЕ
Пребъдвайте в Моята обич,
за да бъде радостта ви пълна.
Четене от светото Евангелие според Иван.         15,9-11
В онова време:
Исус каза на учениците Си:
„Както Отец възлюби Мене, и Аз възлюбих вас. Пребъдете в Моята любов. Ако спазите Моите заповеди, ще пребъдете в любовта Ми, както и Аз спазих заповедите на Отца си, и пребъдвам в любовта Му.
Това ви казах, за да пребъде Моята радост във вас, и радостта ви да бъде пълна.
Това е слово Господне.