5NWP-b

ПЕТА ПОСТНА СЕДМИЦА
Неделя,  Година В

 
ПЪРВО ЧЕТИВО
Иер 31, 31-34

Ще сключа нов завет и няма вече да си спомня за греха.

Четене из книгата на пророк Иеремия.    

„Ето, настъпват дни, казва Господ, и ще сключа с дома Израилев и с дома Юдин нов завет; не такъв завет, какъвто сключих с бащите им в деня, когато ги хванах за ръка, за да ги изведа из Египетската земя; оня Мой завет те нарушиха, ако и да оставях в съюз с тях, казва Господ. Но ето заветът, който ще сключа с Израилевия дом след ония дни, казва Господ: ще вложа Моя закон във вътрешността им и ще го напиша в сърцата им; и Аз ще им бъда Бог, а те ще бъдат Мой народ. И няма вече да учат един другиго, брат – брата и да говорят: „Познайте Господа.” Защото всички, от малък до голям, сами ще Ме знаят, казва Господ; защото ще простя беззаконията им, и за греховете им няма вече да си спомня.”

Това е Божие слово.


ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 50, 3-4. 12-13. 14-15 (О: 12а)

Сърце чисто създай в мене, Боже.

Помилвай ме, Боже, по милостта си,
и по многото си щедрости заличи беззаконието ми.
Напълно ме умий от моята вина,
и очисти ме от моя грях.

Сърце чисто създай в мене, Боже.

Сърце чисто създай в мене, Боже,
и несломим дух обнови в мене.
Не ме отхвърляй от лицето Си,
и светия Твой дух не отнимай от мене.

Сърце чисто създай в мене, Боже.

Върни ми радостта на Твоето спасение,
и с Властния Дух ме утвърди.
Беззаконните ще науча на Твоите пътища,
и грешниците към Тебе ще се обърнат.

Сърце чисто създай в мене, Боже.


ВТОРО ЧЕТИВО
Евр 5, 7-9

Той се научи на послушание и стана причина за вечно спасение.

Четене от посланието до евреите.

Братя: Христос в дните на плътта Си, със силен вик и сълзи отправи молби и молитви към Оня, който можеше да Го спаси от смърт, и, като биде чут поради благоволението си, макар и да е Син, той се научи на послушание чрез онова, което претърпя, и, като се усъвършенствува стана за всички, които Му са послушни, причина за вечно спасение.

Това е Божие слово.


СТИХ ПРЕДИ ЕВАНГЕЛИЕТО 
Йоан 12, 26
R: Слава на Тебе, Слово Божие 
Който Ми служи, нека Ме последва, казва Господ; и дето съм Аз, там ще бъде и моят служител.
R: Слава на Тебе, Слово Божие

 

ЕВАНГЕЛИЕ
Йоан 12, 20-23

Четене от светото Евангелие според Йоан.         

В онова време: Между дошлите на поклонение по празника имаше някои езичници. Те се приближиха до Филипа, който беше от Витсайда Галилейска, и го молеха, думайки: „Господине, искаме да видим Исуса.” Дохожда Филип и обажда на Андрей, Андрей пък и Филип обаждат на Исуса. Исус им отговори и рече: „Дошъл е часът да се прослави Син човеческий. Истина, истина ви казвам: Ако житното зърно, паднало в земята, не умре, остава си само; ако ли умре, принася много плод. Който обича душата си, ще я изгуби; а който мрази душата си на тоя свят, ще я запази за вечен живот. Който Ми служи, нека Ме последва; и дето съм Аз, там ще бъде и Моят служител. И който служи на Мене, него ще почете Моят Отец. Душата Ми сега се смути, и що да кажа? Отче, избави Ме от тоя час. Но затова и дойдох на тоя час. Отче, прослави името Си.” Тогава дойде глас от небето: „И прославих, пак ще прославя.” А народът, който стоеше и чу това, казваше: гръмна се. Други пък казваха: „Ангел Му говори.” Исус отговори и рече: „Не за Мене беше тояглас, а за вас. Сега е съд на този свят, сега князът на тоя свят ще бъде изпъден вън. И кога Аз бъда издигнат от земята, всичко ще привлека към Себе си.” А това говореше, като даваше да се разбере, от каква смърт щеше да умре.

Това е слово Господне.