5NZ-a

ПЕТА СЕДМИЦА
Неделя, година А
ПЪРВО ЧЕТИВО
Твоята светлина ще се яви като зора.
Четене из книгата на пророк Исаия.         58,7-10
Това казва Господ:
„Раздели хляба си с гладните, и скитниците сиромаси заведи у дома си; видиш ли гол – облечи го, и от еднокръвния си не се крий.
Тогава твоята светлина ще се яви като зора, и твоето изцеление скоро ще процъфти, и твоята правда ще тръгне пред тебе, и слава Господня ще те придружава.
Тогава ти ще позовеш – и Господ ще чуе, ще извикаш, и Той ще каже: „Ето ме”.
Кога отстраниш изсред себе си ярема, престанеш да дигаш пръст и да говориш оскърбително, и да отдадеш на гладния душата си и нахраниш душата на страдалеца – тогава твоята светлина ще изгрее в тъмнината, и мракът ти ще бъде като пладне.”
Това е Божие слово.
ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 111,4-5.6-1М и 9 (О: 4а)
В тъмнина изгрява светлината на правите.
В тъмнина изгрява светлината на правите, тя е блага, милостива и праведна.
Добрият човек се смилява и на заем дава, в съда той ще даде твърдост на думите си.
В тъмнина изгрява светлината на правите.
Той няма да се поклати до века; във вечна памет ще остане праведникът,
от лоша мълва няма да се уплаши, сърцето му е твърдо, уповавайки се на Господа. 
В тъмнина изгрява светлината на правите.
Сърцето му е крепко; той няма да се уплаши.
Той пръсна, раздаде на сиромаси; правдата му пребъдва вечно, неговият рог ще се възвиси в слава. 
В тъмнина изгрява светлината на правите.
ВТОРО ЧЕТИВО
Явих ви свидетелството на Христа разпнатия.
Четене от първото послание на Свети Павел Апостол
до коринтяни.           2,1-5
Аз, братя, като дойдох при вас, дойдох да ви явя Божието свидетелство не с превъзходно слово или мъдрост; защото не намерих за добре да зная между вас нещо друго, освен Исуса Христа, и то Исуса Христа разпнат:
И аз бях у вас в немощ, в страх и в голям трепет. И словото ми, и проповедта ми бяха не в убедителни думи на човешка мъдрост, а в проява на дух и сила, та вярата ваша да се утвърдява не на човешка мъдрост, а на силата Божия.
Това е Божие слово.
АЛИЛУЯ       Ив 8,12
* Алилуя. * Аз съм светлината на света, казва Господ; който Ме последва, ще има светлината на живота. * Алилуя.
ЕВАНГЕЛИЕ
Вие сте светлината на света.
Четене от светото Евангелие според Матей.        5,13-16
В онова време: Исус каза на учениците си:
„Вие сте солта на земята. Но, ако солта изгуби сила, с какво ще се направи солена? Тя вече за нищо не струва, освен да се хвърли вън и да се тъпче от човеците.
Вие сте светлината на света. Не може се укри град, който стои навръх планина. Нито запалят светило и го турят под крина, а на светилник, и свети на всички вкъщи.
Тъй да светне пред човеците светлината ви, та да видят добрите ви дела и да прославят небесния ваш Отец.
Това е слово Господне.