5NZ01.1

Понеделник – Година I
ПЪРВО ЧЕТИВО
Рече Бог, и биде така.
Начало на книгата Битие.   1,1-19
В начало Бог създаде небето и земята. А земята беше безвидна и пуста; тъмнина се разстилаше над бездната, и Дух Божий се носеше над водата.
Рече Бог: “Да бъде светлина. И биде светлина. Видя Бог, че светлината е добро нещо и отдели Бог светлината от тъмнината. Светлината Бог нарече ден, а тъмнината – нощ. Биде вечер, биде утро -ден един.
И рече Бог: “Да има твърд посред водата, и тя да дели вода от вода”. И създаде Бог твърдта, и отдели водата, що беше под твърдта, от водата над твърдта. Тъй и стана. Твърдта Бог нарече небе. Биде вечер, биде утро – ден втори.
И рече Бог: “Да се събере водата, що е под небето, на едно място, и да се яви суша”. Тъй и стана. Сушата Бог нарече земя, а събраните води – морета. И видя Бог, че това е добро.
И рече Бог: “Да произведе земята злак, трева, що дава семе, и плодно дърво, що дава според рода си на земята, чието семе си е в него според рода му. И видя Бог, че това е добро. Биде вечер, биде утро – ден трети.
И рече Бог: ” Да бъдат светила на небесната твърд, да отделят ден и нощ и да бъдат знакове и за времена, и за дни, и за години.; да бъдат те светила на небесната твърд, за да светят на земята”. Тъй и стана. И създаде Бог двете големи светила: по-голямото светило да управлява деня, а по-малкото светило да управлява нощта, създаде и звездите; и ги постави Бог на небесната твърд, за да светят на земята, да управляват деня и нощта и да отделят светлина от тъмнина. И видя Бог, че това е добро. Биде вечер, биде утро – ден четвърти.
Това е Божие слово.
ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 103,1-2а.5-6.1110 и 12.24 и 35 с.(0: 31в)
Да се весели Господ за делата си.
Благославяй, душо моя, Господа: Боже мой, Ти си дивно велик. Със слава и величие си облечен, покрит със светлина като с дреха.
Да се весели Господ за делата си.
Ти си поставил земята на твърди основи, тя няма да се поклати на веки.
Покрил си я с бездна като с дреха; води стоят на планините.
Да се весели Господ за делата си.
Ти прати извори в долината; между планини текат води.
При тях обитават птици небесни, изсред клони издават глас.
Да се весели Господ за делата си.
Колко са многобройни делата ти, Господи! Всичко си направил премъдро; земята е пълна с Твои произведения. Благославяй, душо моя, Господа!
Да се весели Господ за делата си.
АЛИЛУЯ       Мт 4,23
* Алилуя. Исус проповядваше Евангелието на царството и изцерява­ше всяка болест у народа. * Алилуя.
ЕВАНГЕЛИЕ.
Колкото души се допираха до Него, оздравяха.
Четене от светото Евангелие според Мрако.        6,53-56
В онова време:
Като преплуваха Исус и учениците Му, пристигнаха в земята Генисаретска, и пристанаха на брега.
Когато излязоха от кораба, жителите веднага, като Го познаха, бързо обиколиха цялата оная околност и захванаха на носилки да донасят болните там, дето чуваха, че се намира Той. И където и да влизаше Той, в села ли, в градове или в колиби, навсякъде поставяха болните по тържищата и Го молеха, да се допрат поне до полата на дрехата Му. И колкото души се допираха до Него, изцеряваха се.
Това е слово Господне.