5NZ03.1

Сряда – Година I
ПЪРВО ЧЕТИВО
Бог взе човека и го посели в Едемската градина.
Четене из книгата Битие.    2,4в-9.15-17
В деня, когато Господ Бог създаде земята и небето, всякакво полско храсте, което го нямаше още на земята, и всякаква полска трева, що не беше още никнала: защото Господ Бог не пращаше още дъжд на земята, и нямаше човек, който да я обработва; но пара се вдигаше от земята и оросяваше цялото земно лице.
И създаде Господ Бог човека от земна пръст и вдъхна в лицето му дихание за живот; и стана човекът жива душа.
И насади Господ Бог рай в Едем, на изток, и там настани човека, когато създаде. И направи Господ Бог да израстат от земята всякакви дървета, хубави на глед и добри за ядене, и дървото на живота посред рая, и дървото за познаване добро и зло.
След това Господ Бог взе човека и го посели в Едемската градина, да я обработва и да я пази. И заповяда Господ Бог на човека и рече: “От всяко дърво в градината ще ядеш: а от дървото за познаване добро и зло, да не ядеш от него; защото, в който ден вкусиш от него, бездруго ще умреш.”
Това е Божие слово
ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 103,1-2а.27-28.29вс-30 (O: 1а)
Благославяй, душо моя, Господа.
Благославяй, душо моя, Господа: Господи, Боже мой, Ти си дивно
велик. Със слава и величие си облечен; покрит си със светлина като с дреха.
Благославяй, душо моя, Господа.
Всички те от Тебе чакат, да им дадеш храната о-време,
Даваш им – приемат, отваряш ръката си – насищат се с благо.
Благославяй, душо моя, Господа.
Отнимаш духа им – умират, и в пръстта си се връщат.
Пратиш духа си – създават се, и ти подновяваш лицето на земята.
Благославяй, душо моя, Господа.
АЛИЛУЯ       Ив 17,17в.а
* Алилуя. * Твоето слово, Господи, е истина; освети ни чрез истината. * Алилуя.
ЕВАНГЕЛИЕ
Което излиза от човека,
то осквернява човека.
Четене от светото Евангелие според Марко.                    7,14-23
В онова време:
Исус отново повика народа и думаше им: “Слушайте ме всички и разбирайте. Нищо, което влиза в човека отвън, не може го оскверни; но което излиза от него, то осквернява човека. Ако някой има уши да слуша, нека слуша!”
И когато Той се оттегли от народа и влезе в къща, учениците Му Го попитаха за притчата. Той им рече: “Нима и вие сте неръзсъдливи? Нима не разбирате, че нищо, което влиза в човека отвън, не може го оскверни? Защото не в сърцето му то влиза, а в корема, и излиза навън, чрез което се очистя всяка храна”.
Още рече: “Което излиза от човека, то осквернява човека. Защото отвътре, от сърцето човешко, излизат зли помисли, прелюбодеяния, блудства, убийства, кражби, користолюбие, лукавства, коварство, разпътство, лукаво око, богохулство, гордост, безумство. Всичко това зло отвътре излиза и осквернява човека.”
Това е слово Господне.