5NZ04.1

Четвъртък – Година I
ПЪРВО ЧЕТИВО
И заведе я при Адам.
 И ще бъдат двамата една плът.
Четене от книгата Битие.    2,18-25
Рече Господ Бог: „Не е добро за човека да бъде сам; да му сътворим помощник, на него подобен.”
Господ Бог направи да произлязат от земята всички полски животни и всички небесни птици и ги заведе при Адам, за да види, как ще ги нарече той, та, както човекът нарече всяка жива душа, тъй да бъде името й . И даде човекът имена на всички добитъци и небесни птици и на полски зверове; но за човека не се намери помощник, нему подобен.
И даде Господ Бог на човека дълбок сън; и когато заспа той, взе от ребрата му и запълни онова място с плът. И създаде Господ Бог от реброто, взето от човека, жена, и я заведе при Адам. И рече Адам:
„Ето, това е кост от костите ми и плът от плътта ми, тя ще се нарича жена, защото е взета от мъжа.”
Затова ще остави човек баща си и майка си и ще се прилепи към жена си; и ще бъдат двамата една плът.
И бяха двамата голи, Адам и жена му, и не се срамуваха.
Това е Божие слово.
ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 127,1-2.3.4-5 (О: срв 1а)
Блажени всички, които се боят от Господа.
Блажен всеки, който се бои от Господа, който ходи по Неговите пътища.
Ти ще ядеш от труда на ръцете си, блазе ти, ще добруваш!
Блажени всички, които се боят от Господа.
Жена ти в твоя дом ще бъде като плодовита лоза; синовете ти – като
маслинени клони около твоята трапеза.
Блажени всички, които се боят от Господа.
Тъй ще бъде благословен онзи човек, който се бои от Господа! Господ ще те благослови от Сион, и ти ще видиш добруването на Йерусалим през всички дни на живота си.
Блажени всички, които се боят от Господа.
АЛИЛУЯ       Як 1,21
* Алилуя. * С кротост приемайте насадено слово, което може да спаси душите ви. * Алилуя.
ЕВАНГЕЛИЕ
И псетата ядат под трапезата трохи от децата.
Четене от светото Евангелие според Марко.        7,24-30
В онова време:
Исус стана оттам, отиде в пределите Тирски и Сидонски; и като влезе в една къща, не желаеше никой да Го узнае, ала не можа да се укрие.
Защото чу за Него една жена, чиято дъщеря беше обхваната от нечист дух, и като дойде, падна пред нозете Му; а тая жена беше езичница, родом с ирофиникиянка; и Го молеше да изгони беса от из дъщеря й .
Но Исус й рече: „Нека първом да се наситят чедата; защото не е добре да се вземе хлябът от чедата и да се хвърли на псетата.”
А тя Му отговори, и рече: „Да, Господи, ала и псетата ядат под трапезата трохи от децата.”
И каза й : „За тая дума, иди си: бесът излезе из дъщеря ти”. И като отиде у дома си, тя намери, че бесът беше излязъл, и дъщеря й лежеше на постелката.
Това е слово Господне.