5NZ06.1

Събота – Година I
ПЪРВО ЧЕТИВО
Господ го изпъди от Едемската градина,
 да обработва земята.
Четене из книгата Битие.    3,9-24
Извика Господ Бог на Адам и му рече: „Де си?” Той каза: „Чух гласа Ти в рая, и ме достраша, защото съм гол, и се скрих.”
И рече Бог: „Кой ти каза, че си гол? Да не би да си ял от дървото, от което Ти забраних да ядеш?”
Адам отговори: „Жената, която ми даде Ти – тя ми даде от дървото, и аз ядох.”
Тогава Господ Бог рече на жената: „Защо си сторила това?”
Жената отговори: „Змията ме прелъсти, и аз ядох.”
И рече Господ на змията: „Задето си сторила това, проклета да си между всички животни и всички полски зверове; ти ще се влачиш по корема си и ще ядеш прах през всички дни на живота си. И ще всея вражда между тебе и жената, и между твоето потомство и нейното потомство; то ще те поразява в главата, а ти ще го жилиш в петата.”
На жената рече: „Ще умножа и преумножа скръбта ти, когато си бременна; с болка ще раждаш деца; и към мъжа си ще тегнеш, и той ще господствува над тебе.”
А на Адам рече: „Задето си послушал гласа на жена си и си ял от дървото, за което ти заповядах, като казах: „Не яж от него” – проклета да е земята поради тебе; с мъка ще се храниш от нея през всички дни на живота си; тръне и бодли ще ти ражда тя; и ще се храниш с полска трева; с пот на лицето си ще ядеш хляба си, докле се не върнеш в земята, от която си взет; защото пръст си и в пръст ще се върнеш.”
И даде Адам на жена си име Ева, защото тя стана майка на всички живеещи.
И направи Господ Бог на Адам и на жена му кожени дрехи, с които ги облече. И рече Господ Бог: „Ето, Адам стана като един от нас, да познава добро и зло; и сега – да не простре ръка да вземе от дървото на живота, та като вкуси, да заживее вечно.”
И Господ Бог го изпъди от Едемската градина, да обработва земята, от която бе взет. И изгони Адама и постави пред Едемската градина Херувим и пламенен меч, що се обръщаше, за да пазят пътя към дървото на живота.
Това е Божие слово.
ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 69,2.3-4.5-6.12-13 (O: 1)
Господи, Ти си нам прибежище от рода в род.
Преди още да се родят планините и да бъдат образувани земята и вселената, от века и до века Ти си Бог.
Господи, Ти си нам прибежище от рода в род.
Ти връщаш човека в тлението; и казваш:” Върнете се, синове човешки”. Защото пред Твоите очи хиляда години са като вчерашния ден, който е преминал, и като една стража през нощта.
Господи, Ти си нам прибежище от рода в род.
Ти като с порой го завличаш; те са като сън, като трева, която сутрин пониква: сутрин цъфти и се зеленее, а вечер клюмва и изсъхва.
Господи, Ти си нам прибежище от рода в род.
Научи ни тъй да броим дните си, че да придобием мъдро сърце. Обърни се, Господи! Докога? Смили се над Твоите раби.
Господи, Ти си нам прибежище от рода в род.
АЛИЛУЯ       Мт 4,4в
* Алилуя. * Не само с хляб живее човек, но с всяко слово, което излиза от Божиите уста. * Алилуя.
ЕВАНГЕЛИЕ
Ядоха и се наситиха.
Четене от светото Евангелие според Марко.        8,1-10
В ония дни, когато се беше събрал твърде много народ и нямаше що да ядат, Исус повика учениците Си и им рече: „Жално Ми е за народа, че три дни вече стоят при Мене, и няма какво да ядат. Ако ги разпусна гладни по домовете им, ще им премалее по пътя, защото някои от тях са дошли отдалеч.
Учениците Му отговориха: „Отде може човек да насити тия люде с хляб тука в пустинята?”
И ги попита: „Колко хляба имате?” А те отговориха: „Седем”.
Тогава заповяда на народа да насяда на земята; и като взе седемте хляба и възблагодари, разчупи и даде на учениците Си да наслагат; и те наслагаха пред народа. Имаха и малко рибки; като благослови, Той заповяда да наслагат и тях!
И ядоха, и се наситиха; и дигнаха останали къшеи седем кошници. А ония, които ядоха, бяха около четири хиляди. И ги разпусна.
И веднага влезе в кораба с учениците Си и пристигна в пределите Далманутски.
Това е слово Господне.