5NZ06.2

Събота – Година II
ПЪРВО ЧЕТИВО
Иеровоам направи два златни телеца.
Четене из първата книга Царства.12,26-32; 13,33-34
В онези дни:
Иеровоам си говореше в сърцето: „Царството може пак да премине към Давидовия дом; ако този народ отива в Йерусалим да принася жертви в дома Господен, то сърцето на този народ ще се обърне към своя господар Ровоам, цар юдейски.” И царят, като се посъветва, направи два златни телеца и каза на народа: „Не ви трябва да ходите в Йерусалим; ето твоите богове, Израилю, които те изведоха из Египетската земя”. И единия постави във Ветил, а другия – в Дан. Това доведе до грях, защото народът почна да ходи при единия от тях, даже до Дан.
И съгради капище на оброчището и постави от народа свещеници, които не бяха от Левиевите синове. Установи празник в осмия месец, на петнадесетия ден на месеца, подобен на онзи празник, какъвто имаше в Юдея, и принасяше жертви върху жертвеника; същото направи и във Ветил, за да принасят жертви на телците, които направи. И постави свещеници на оброчищата, които бе устроил.
Иеровоам не се отби от лошия си път, а продължаваше да поставя оброчищни свещеници от народа: който пожелаваше, него посвещаваше, и той ставаше оброчищен свещеник. Това водеше Иеровоамовия дом към грях, към погибел и към изтребването му от земното лице.
Това е Божие слово.
ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 105,6-7а. 19-20.21-22 (О: 4а)
Спомни си за нас, Господи, в благоволението си към Твоя народ.
Съгрешихме ние с бащите си, сторихме беззаконие, извършихме неправда.
Нашите бащи в Египет не разбраха Твоите чудеса. 
Спомни си за нас, Господи, в благоволението си към Твоя народ.
Направиха телец на Хорив и се поклониха на истукана;
и замениха своята слава с образ на вол, който яде трева. 
Спомни си за нас, Господи, в благоволението си към Твоя народ.
Забравиха Бога, своя Спасител, който извърши велики дела в Египет,
дивни в Хамовата земя, страшни при Червено море. 
Спомни си за нас, Господи, в благоволението си към Твоя народ.
АЛИЛУЯ       Мт 4,4в
* Алилуя. * Не само с хляб живее човек, но с всяко слово, което излиза от Божиите уста. * Алилуя.
ЕВАНГЕЛИЕ
Ядоха и се наситиха.
Четене от светото Евангелие според Марко.        8,1-10
В ония дни, когато се беше събрал твърде много народ и нямаше що да ядат, Исус повика учениците Си и им рече: „Жално Ми е за народа, че три дни вече стоят при Мене, и няма какво да ядат. Ако ги разпусна гладни по домовете им, ще им премалее по пътя, защото някои от тях са дошли отдалеч.
Учениците Му отговориха: „Отде може човек да насити тия люде с хляб тука в пустинята?”
И ги попита: „Колко хляба имате?” А те отговориха: „Седем”.
Тогава заповяда на народа да насяда на земята; и като взе седемте хляба и възблагодари, разчупи и даде на учениците Си да наслагат; и те наслагаха пред народа. Имаха и малко рибки; като благослови, Той заповяда да наслагат и тях!
И ядоха, и се наситиха; и дигнаха останали къшеи седем кошници. А ония, които ядоха, бяха около четири хиляди. И ги разпусна.
И веднага влезе в кораба с учениците Си и пристигна в пределите Далманутски.
Това е слово Господне.