5WP05

ПЕТА ПОСТНА СЕДМИЦА

Петък
 ПЪРВО ЧЕТИВО
Иер 20, 10-13

Господ е с мене като силен ратоборец.

Четене из книгата на пророк Иеремия.    

Аз слушах шушукане от мнозина, заплаха – отвред: „Заявете, каз­ваха те, и ние ще го обвиним. Всички, които живяха с мене в мир, ме дебнят, не ще ли се спъна: „Може би, казват, той ще се улови, и ние ще го надвием и ще му отмъстим.” Но с мене е Господ като силен ратоборец; затова моите гонители ще се спънат и не ще ме надвият; твърде много ще се посрамят, защото постъпваха неразумно; посрамата ще бъде вечна, никога не ще бъде забравена. Господи на силите, Ти изпитваш праведния и виждаш вътрешността на сърцето. Дай да видя Твоето отмъщение над тях, защото на Тебе поверих делото си. Пейте на Господа, хвалете Господа, защото Той спасява душата на бедния от ръцете злодейски.

Това е Божие слово.


ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 17, 2-За. Звс-4. 5-6.7 (О: 7)

В утеснението си призовах Господа и той ме чу.

Ще те възлюбя, Господи, крепост моя.
Господ е моя твърдина
и мое прибежище и мой избавител.
Бог мой, мой помощник, на Него се уповавам.

В утеснението си призовах Господа и той ме чу.

Той е мой покровител,
рог на спасението ми и мое убежище.
Ще призова достойния за поклонение Господ,
и ще се избавя от враговете си.

В утеснението си призовах Господа и той ме чу.

Смъртни мъки са ме обхванали
и потоци от беззакония са ме заплашили;
вериги адови са ме стегнали
и мрежите на смъртта са ме оплели.

В утеснението си призовах Господа и той ме чу.

В утеснението си призовах Господа,
и към моя Бог извиках;
и Той чу от храма си гласа ми,
и моят вик стигна до Неговия слух.

В утеснението си призовах Господа и той ме чу.


СТИХ ПРЕДИ ЕВАНГЕЛИЕТО
Йоан 6, 64в. 69в


R: Слава на Тебе, Слово Божие 

Твоите думи, Господи, са дух и живот; Ти имаш думи за вечен живот.

R: Слава на Тебе, Слово Божие
 

ЕВАНГЕЛИЕ
Йоан 10, 31-42

Търсеха да Го хванат, но Той се избави от ръцете им.

Четене от светото Евангелие според Йоан.        

В онова време: Тогава юдеите грабнаха камъни, за да убият Исуса. Исус им отго­вори: „Много добри дела ви показах от Моя Отец; за кое от тия дела с камъни ме замеряте?” Юдеите Му отговориха и рекоха: „Не за добро дело с камъни Те замерваме, а за богохулство и за това, дето Ти, бидейки човек, правиш се Бог.” Исус им отговори: ” Не е ли писано в Закона ви: Аз рекох: Богове сте? Ако Той нарече богове ония, към които бе отправено словото Божие (и не може да се наруши Писанието), на Този ли, когото Отец освети и прати в света, вие казвате: Богохулствуваш, защото рекох: Аз съм Син Божи? Ако не върша делата на Моя Отец, не Ми вярвайте; ако пък върша, макар на мене и да не вярвате, на делата повярвайте, за да разберете и повярвате, че Отец е в Мене, и Аз съм в Него.” Тогава пак искаха да Го хванат; но Той се измъкна из ръцете им и отиде пак отвъд Йордан, на мястото, дето по-преди Иван кръщаваше, и остана там. Мнозина дойдоха при Него и казваха: „Че Иван не бил сторил никакво чудо; но всичко, що Иван бил казал за Него, било истинско.” И мнозина повярваха в Него.

Това е слово Господне.