5WP06

ПЕТА ПОСТНА СЕДМИЦА – СЪБОТА
ПЪРВО ЧЕТИВО
Ще ги направя един народ.
Четене из книгата на пророк Иезекиил.   37, 21-28           
Това казва Господ Бог:
„Ето, Аз ще взема Израилевите синове измежду народите между които се намират, ще ги събера отвред и ще ги доведа в тяхната земя. В тая земя, на планините израилеви, Аз ще ги направя един народ, един цар ще бъде цар на всички тях, и не ще бъдат вече два народа и занапред вече не ще се делят на две царства.
И вече не ще се сквернят със своите идоли, със своите гнусотии и с разните си пороци; ще ги измъкна от всичките им живелища, дето са грешили и ще ги очистя – и ще бъдат Мой народ, и Аз ще бъда техен Бог.
И Моят слуга Давид ще бъде цар над тях и пастир на всички тях; те ще ходят по Моите заповеди и Моите устави ще пазят и ще ги изпълняват и ще живеят в земята, която дадох на Моя слуга Яков, в която живяха отците им; там ще живеят навеки, те и децата им и внуците им; и моят слуга Давид ще бъда княз у тях навеки.
И ще сключа с тях завет за мир, вечен завет ще бъде с тях. И ще ги уредя, ще ги размножа и ще туря сред тях Моето светилище на веки. И ще бъде у тях Моето жилище, и ще бъда техен Бог, а те ще бъдат Мой народ. И ще познаят народите, че Аз съм Господ, който освещава Израил, когато Моето светилище бъде сред тях на веки.
Това е Божие слово.
ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пер 31, 10. 11-12ав. 13 (О: 10д)
Господ ще пази като Пастир стадото Си.
Чуйте, народи, словото Господне, и разгласете по далечните острови и речете: „Който разпиля Израиля, Той ще го и събере, и ще го пази както пастир стадото си.
Господ ще пази като Пастир стадото Си.
Защото Господ ще изкупи Яков, и ще го избави от ръцете на Онзи, който беше по-силен от него.
И те ще дойдат и ще тържествуват на Сионските височини, и ще се стекат към благата Господни. 
Господ ще пази като Пастир стадото Си.
Тогава девица ще се весели на хорото и младежи и старци заедно; и ще обърна скръбта им в радост, и ще ги зарадвам след тяхната скръб.
Господ ще пази като Пастир стадото Си.
СТИХ ПРЕДИ ЕВАНГЕЛИЕТО   Иезек 18, 31
Отхвърлете от себе си всичките си грехове, казва Господ, и напра­вете си ново сърце и нов дух.
ЕВАНГЕЛИЕ
За да събере разпръснатите Божии чеда.
Четене от светото Евангелие според Иван.         11, 45-56
В онова време:
Тогава мнозина от юдеите, които бяха дошли при Мария и видяха, що стори Исус, повярваха в Него. А някои от тях отидоха при фарисеите и им разправиха, що стори Исус.
Тогава първосвещениците и фарисеите се събраха на съвет и казваха: „Какво да правим? Тоя човек върши много чудеса: Ако Го оставим тъй, всички ще повярват в Него, и ще дойдат римляни, та ще ни разорят и страната и народа. Един пък от тях, на име Кайяфа, който нея година беше първосвещеник, им рече: „Вие нищо не знаете, нито помисляте, че за нас е по-добре един човек да умре за народа, отколкото цял народ да погине. И това не от себе си каза, но като беше нея година първосвещеник, предсказа, че Исус ще умре за народа, и не само за народа, но за да събере наедно и разпиляните чеда Божии. От тоя ден, прочее, се сговориха да Го убият.
Поради това Исус вече не ходеше явно между юдеите, а оттам отиде в една местност, близо до пустинята, в града наричан Ефраим, и там стоеше с учениците си.
Наближаваше Пасха юдеиска, и мнозина от цялата страна отидоха в Йерусалим пред Пасха, за да се очистят. Тогава диреха Исуса и, стоейки в храма, думаха си един на друг: „Как ви се струва, дали не ще дойде на празника?” А първосвещениците и фарисеите бяха дали заповед, ако някой знае, де е, да обади, за да Го уловят.
Това е слово Господне.