6NW-a

VI Пасхална неделя, година А
ПЪРВО ЧЕТИВО
Деян 8,5-8.14-17

Възлагаха върху тях ръце и те приемаха Дух Свети.

Четене от деянията на Апостолите.         

В онези дни: Филип слезе в един самарийски град и проповядваше там Христа. Народът единодушно внимаваше на това, що говореше Филип, понеже чуваше и гледаше, какви чудеса вършеше. Нечисти духове с голям вик излизаха от мнозина, които бяха хванати от тях, а мнозина разхлабени и хроми се изцериха. И голяма радост биде в оня град. Като чуха Апостолите, които бяха в Иерусалим, че Самария е приела словото Божие, проводиха там Петър и Иван, които слязоха и се помолиха за тях, за да приемат Дух Свети; защото Той не бе слязъл още нито върху един от тях, а само бяха кръстени в името на Господа Исуса. Тогава възлагаха върху им ръце, и те приемаха Дух Свети.

Това е Божие слово.


ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 65,1-3а.4-5.6-7а.16 и 20 (О: 1)

Възкликни към Бога, цяла земйо. 

Възкликни към Бога, цяла земйо,
възпейте славата на името Му,
въздайте Му слава и хвала.
Кажете на Бога: „Колко си страшен в делата Си!”

Възкликни към Бога, цяла земйо.

Щялата земя да Ти се поклони и да Ти пее,
да пее на Твоето име.” Дойдете
и вижте делата на Бога, страшни
в делата Си над синовете човешки.

Възкликни към Бога, цяла земйо.

Той превърна морето в суша;
през реката минахме пешком;
там се веселихме с Него.
Със Своята мощ Той владее вечно

Възкликни към Бога, цяла земйо.

Дойдете, послушайте всички, които се боите
от Господа, и Аз ще ви разкажа, какво стори
ой за душата Ми. Благословен Бог, който не
отхвърли молитвата ми, и не отвърна от мене милостта Си.

Възкликни към Бога, цяла земйо.


ВТОРО ЧЕТИВО
1 Пт 3,15-18

Умъртвен по плът, но оживял по дух. 

Четене от първото послание на Свети Петър Апостол.  

Възлюбени: Господа Христа светете в сърцата си, бъдете всякога готови с кротост и боязън да отговаряте всекиму, който иска от вас сметка за вашата надежда, имайки добра съвест, та с това, дето ви корят, като злосторници, да бъдат посрамени ония, които хулят добрия ви в Христа живот. Защото, ако е угодно на волята Божия, по-добре е да страдате, като вършите добро, отколкото като вършите зло; Понеже и Христос, за да ни заведе при Бога, веднъж пострада за греховете ни, праведник за неправедните, бидейки умъртвен по плът, но оживял по дух..

Това е Божие слово.

АЛИЛУЯ    
Йоан 14,23
R: Алилуя, Алилуя
Ако някой Ме обича, ще пази словото Ми, казва Господ; и Моят Отец ще го възлюби, и ще дойдем при него.
R: Алилуя, Алилуя

ЕВАНГЕЛИЕ
Йоан 14,15-21

Ще помоля Отца и ще ви даде друг Утешител.

Четене от светото Евангелие според Йоан.        

В онова време: Исус каза на учениците Си: „Ако Ме обичате, опазете Моите заповеди. И Аз ще помоля Отца, и ще ви даде друг Утешител, за да пребъдва с вас вовеки: Духа на истината, когото светът не може да приеме, защото Го не види, нито Го познава; а вие Го познавате, защото Той с вас пребъдва и във вас ще бъде. Няма да ви оставя сираци; ще дойда при вас. Още малко, и светът няма вече да Ме вижда; а вие ще Ме виждате, защото Аз живея, и вие ще живеете. В него ден ще разберете вие, че Аз съм в Моя Отец, и вие сте в Мене, и Аз във вас. Който има заповедите Ми и ги пази, той е, който Ме обича; а който Ме обича, възлюбен ще бъде от Отца Ми; и Аз ще го възлюбя и ще му се явя сам.”

Това е слово Господне.