6NW-c

VI Пасхална неделя, година С
ПЪРВО ЧЕТИВО
Угодно бе на Свети Дух и нам да не ви
възлагаме вече никакво бреме, освен тия нужни неща.
Четене от деянията на Апостолите.                       15,1-2.22-29
В онези дни:
Някои, слезли от Юдея, учеха братята: „Ако се не обрежете по обреда Мойсеев, не можете се спаси.” И когато произлезе разногласие и не малка препирня между Павел и Варнава от една страна, и тях -от друга, отредиха Павел и Варнава и някои други от тях да възлязат за тоя въпрос при Апостолите и презвитерите в Йерусалим.
Тогава Апостолите и презвитерите с цялата Църква намериха за добре да изберат изпомежду си Юда, наречен Варсава, и Сила – предни мъже между братята, и да ги пратят в Антиохия заедно с Павел и Варнава, като по тях им написаха следното:
„От Апостолите, презвитерите и братята поздрав до братята от езичниците в Антиохия, Сирия и Киликия. Понеже чухме, че някои, излезли от нас, са ви смутили с речите си и размирили душите ви, като говорили да се обрязвате и пазите закона, каквото не сме им поръчали; ние, като се събрахме, единодушно намерихме за добре да изберем мъже и ги пратим при вас заедно с нашите обични Варнава и Павел, човеци, които изложиха на опасност живота си за името на Нашия Господ Исус Христос. И тъй, ние пратихме Юда и Сила, които и устно ще ви обяснят същото.
Защото, угодно бе на Светия Дух и нам да ви не възлагаме вече никакво бреме, освен тия нужни неща: да се въздържате от идолски жертви и от кръв, от удавнина и от блудство, и да не правите на други онова, което не е вам угодно. Като се пазите от това, добре ще сторите. Здравейте!”
Това е Божие слово.
ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 66,2-3.5.6 и 8 (О: 4)
Да Те възхвалят народите, Боже, да Те възхвалят всички народи, 
Боже, бъди милостив към нас и ни благослови; осветли ни с лицето Си.
За да познаят на земята Твоя път, у всички народи Твоето спасение. 
Да Те възхвалят народите, Боже, да Те възхвалят всички народи,
Да се веселят и да се радват племената, защото Ти съдиш народите
справедливо, и на земята управляваш племената. 
Да Те възхвалят народите, Боже, да Те възхвалят всички народи,
Да Те възхвалят народите, Боже, да Те възхвалят всички народи.
Да ни благослови Бог, и да се убоят от Него всички земни краища. 
Да Те възхвалят народите, Боже, да Те възхвалят всички народи,
ВТОРО ЧЕТИВО
Показа ми Светия град Йерусалим,
който слизаше от небето.
Четене от книгата Откровение на Свети Иван Апостол.            21,10-14.22-23
Ангел ме отнесе духом на голяма и висока планина, и ми показа големия град, светия Йерусалим, който слизаше от небето – От Бога, и имаше Божия слава; Светилото Му приличаше на най-драгоценен камък, като на кристален камък яспис; той имаше големи и високи стени, дванайсет порти, а на тях дванайсет ангели и написани имената на дванайсетте колена на синовете Израилеви: От към изток три порти, откъм север – три порти, от юг – три порти, от към запад -три порти. Стените на града имаха дванайсет основи, а върху тях -имената на дванайсетте Апостоли на Агнеца.
Храм пък не видях в него: понеже Господ Бог вседържител и Агнецът са негов храм. И градът няма нужда ни от слънце, ни от месечина, за да светят в него, понеже Божията слава го е осветила, и светило му е Агнецът.
Това е Божие слово.
АЛИЛУЯ       Ив 14,23
* Алилуя. * Ако някой Ме обича, ще пази словото Ми, казва Гос­под; и Моят Отец ще го възлюби, и ще дойдем при него. * Алилуя.
ЕВАНГЕЛИЕ
Дух Свети ще ви напомни всичко,
що съм ви говорил.
Четене от светото Евангелие според Иван.          14,23-29
В онова време: Исус каза на учениците Си:
„Ако някой Ме обича, ще спази словото Ми, и Моят Отец ще го възлюби, и ще дойдем при него и жилище у него ще направим. Който Ме не обича, не спазва словата Ми; а словото, що слушате, не е Мое, а на Отца Ми, който Ме е пратил.
Това ви казах, бидейки с вас. А Утешителят, Дух Свети, когото Отец ще изпрати в Мое име, Той ще ви научи на всичко и ще ви напомни всичко, що съм ви говорил.
Мир ви оставям, Моя мир ви давам: Аз ви давам не тъй, както светът дава. Да се не смущава сърцето ви, нито да се плаши. Чухте, че Аз ви рекох: „Отивам от вас, и пак ще дойда при вас”. Да Ме бяхте обичали, щяхте да се възрадвате, че рекох, отивам при Отца, защото Моят Отец е по-голям от Мене. И сега ви казвам това, преди да се е сбъднало, та, кога се сбъдне, да повярвате.”
Това е слово Господне.
Където Възнесение Господне се чествува следващата неделя, могат да се четат на Шеста неделя след Възкресение Христово II четиво и Евангелието, предназначени за VII неделя.