6NW01

VI Пасхална седмица – Понеделник
ПЪРВО ЧЕТИВО
Господ отвори сърцето й
да внимава на това, що говореше Павел.
Четене от деянията на Апостолите.                      16,11-15
И тъй, като отплувахме от Троада, стигнахме направо в Самотраки, а на другия ден в Неапол; а оттам във Филипи, който в тая част на Македония е първи град – римска колония.
В тоя град престояхме няколко дни. А в съботата излязохме извън града при една река, дето имаха обичай да се молят, и като седнахме, говорихме на събралите се жени.
И една богобоязлива жена от град Тиатир, на име Лидия, която продаваше багрени платове, слушаше; и Господ й отвори сърцето да внимава на това, що говореше Павел.
А когато се покръсти тя и домашните й, помоли ни и рече: „Ако сте ме признали за вярна на Господа, влезте и живейте в къщата ми”. И ни придума.
Това е Божие слово.
ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 149,1-2.3-4.5-6а и 9в (О: 4а)
Господ благоволи към Своя народ, 
Пейте на Господа песен нова; хвала Нему в събранието на светиите. Да се весели Израил за Своя Създател, и синовете на Сион да се радват за своя Цар. 
Господ благоволи към Своя народ,
Да хвалят името Му с хора, с тимпани и гусли, да Му пеят.
Защото Господ благоволи към Своя народ, прослави смирените със спасение. 
Господ благоволи към Своя народ,
Да тържествуват светиите в слава, да се радват върху леглата си. Славословия към Бога да бъдат в устата им: Тая чест е за всички Негови Светии. 
Господ благоволи към Своя народ,
АЛИЛУЯ       Ив 15,26в.27а
* Алилуя. * Духът на истината ще засвидетелствува за Мене, казва Господ; и вие ще засвидетелствувате. * Алилуя.
ЕВАНГЕЛИЕ
Духът на истината
ще засвидетелствува за Мене.
Четене от светото Евангелие според Иван.         15,26-16,4
В онова време: Исус каза на учениците Си:
„Когато дойде Утешителят, когото Аз ще ви пратя от Отца, Духът на истината, който изхожда от Отца, Той ще свидетелствува за Мене. И вие ще свидетелствувате, понеже отначало сте с Мене.
Това ви казах, за да се не съблазните. Ще ви изгонят от синагогите; настъпва дори време, когато всеки, който ви убие, ще мисли, че принася Богу служба. И тъй, ще постъпят с вас, защото не познаха нито Отца нито Мене. Но казах ви това, та, кога дойде часът, да си спомняте, че Аз съм ви казал.”
Това е слово Господне.