6NW03

VI Пасхална седмица – Сряда
ПЪРВО ЧЕТИВО
Когото вие, без да знаете,
почитате, за Него Аз ви проповядвам.
Четене от деянията на Апостолите.                      17,15.22-18,1
В онези дни:
Ония, които придружаваха Павел, го заведоха до Атина и, след като получиха от него заповед до Сила и Тимотей, да дойдат тия по-скоро при него, тръгнаха си.
Тогава Павел застана сред Ареопага и рече:
„Мъже Атиняни, по всичко виждам, че сте особено набожни. Защото, като минавах и разглеждах светините ви, намерих и жертвеник, на който бе написано: „На Незнайния Бог”. За тоя, прочее, когото вие, без да знаете, почитате, за него аз ви проповядвам.
Бог, който сътвори света и всичко, що е в него, Той, бидейки Господ на небето и земята, не живее в ръкотворни храмове, нито приема служение от човешки ръце, като да се нуждае от нещо, но Сам дава на всички живот и дишане и всичко.
Той произведе от една кръв целия род човешки да обитава по цялото земно лице, като назначи предопределени времена и граници на тяхното обитаване, за да търсят Господа, та не биха ли Го някак усетили и намерили, макар Той и да не е далеч от всекиго измежду нас: защото ние чрез Него живеем, и се движим, и съществуваме, както и някои от вашите стихотворци са казали: „Негов сме и род.”
И тъй, ние, бидейки род Божий, не бива да мислим, че божеството прилича на злато, или сребро, или камък – за изделие, излязло от човешко изкуство и измислица.
Бог, прочее, като презре времената на незнанието, сега заповядва вредом на всички човеци да се покаят; защото определи ден, когато ще съди праведно вселената чрез предопределения от Него мъж, като даде уверение на всички с възкресението му от мъртвите.”
Като чуха за възкресение на мъртви, едни се присмиваха, а други думаха: „Друг път ще те послушаме за това.” И тъй, Павел излезе из средата им.
А някои мъже се присъединиха към него и повярваха; между тях беше Дионисий Ареопагит и една жена, на име Дамара, и други с тях. След това Павел остави Атина и дойде в Коринт.
Това е Божие слово.
ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 148,1-2.11-12ав.12с-14а.14всд
Пълни са небесата и земята с Твоята слава,
Хвалете Господа от небесата, хвалете Го във висините. Хвалете Го, всички Негови Ангели, хвалете Го, всички Негови войнства. 
Пълни са небесата и земята с Твоята слава,
Земни царе и всички народи, князе и всички земни съдии, младежи и девойки, старци и деца. 
Пълни са небесата и земята с Твоята слава,
Да хвалят името на Господа, защото само Неговото име е възвеличено. Неговата слава е на небесата и на земята. 
Пълни са небесата и земята с Твоята слава,
Той въздигна рога на Своя народ, славата на всички Свои светии, на синовете Израилеви, близкия Нему народ.
Пълни са небесата и земята с Твоята слава,
АЛИЛУЯ       Ив 14,16
* Алилуя. * Ще помоля Отца и ще ви даде друг Утешител, за да остане с вас вовеки. * Алилуя.
ЕВАНГЕЛИЕ
Духът на истината ще ви
упъти към всяка истина.
Четене от светото Евангелие според Иван.         16,12-15
В онова време: Исус каза на учениците Си:
„Имам още много да ви говоря; ала сега не можете го понесе. А кога дойде Оня, Духът на истината, ще ви упъти на всяка истина; защото от Себе Си няма да говори, а ще говори, каквото чуе, и ще ви възвести бъдещето. Той Мене ще прослави, защото от Моето ще вземе и ще ви възвести.
Всичко, що има Отец, е Мое; затова казах, че от Моето ще вземе и ще ви възвести.”
Това е слово Господне.