6NW05

VI Пасхална седмица

Петък
 

ПЪРВО ЧЕТИВО
Деян 18, 9-18

Имам много народ в този град.

Четене от деянията на Апостолите.                     

Когато Павел беше в Коринт, Господ му каза през нощта във видение: „Не бой се, но говори и не млъквай, защото Аз съм с тебе, и никой не ще посегне да ти стори зло; понеже имам много народ в тоя град.” Той остана там година и шест месеца и ги поучаваше на словото Божие. А когато Галион беше проконсул в Ахайя, юдеите единодушно нападнаха Павел и го отведоха на съдилището, като казваха; че той придумва човеците да почитат Бога не по закона. И когато Павел щеше да заговори, Галион каза на юдеите: „Юдеи, да имаше някоя неправда или злодеяние лукаво, по право щях да ви изслушам; но, щом препирнята е за учение и за имена, и за вашия закон, разгледайте сами, защото аз не искам да бъда съдия в тия работи.” И ги напъди от съдилището. Тогава всички елини хванаха Состен, началника на синагогата, и го биха пред съдилището, а Галион и нехаеше за това. Като прекара още доста дни, Павел се прости с братята и отплува за Сирия заедно с Акил и Прискила, след като си острига главата в Кенхрея; понеже бе дал оброк.

Това е Божие слово.


ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 46, 2-3.4-5.6-7 ( О: 8а)

Бог е Цар на цяла земя.

Запляскайте с ръце, всички народи възкликнете към Бога
с радостен глас. защото Всевишният Господ е страшен, велик
Цар е над цяла земя. Покори нам под нозете ни народи, и племена.
Избра за нас нашето наследие, красотата на Яков, когото възлюби.

Бог е Цар на цяла земя.

Бог възлезе при възклицание,
и Господ при тръбен звук.
Пейте на нашия Бог пейте;
пейте на нашия Цар, пейте.

Бог е Цар на цяла земя.


АЛИЛУЯ              
Лк 24, 46
R: Алилуя, Алилуя
Трябваше Христос да страда и да възкръсне от мъртвите; и така да влезе в славата Си.
R: Алилуя, Алилуя

ЕВАНГЕЛИЕ
Йоан 16, 20-23а

И радостта ви никой няма да ви отнеме.

Четене от светото Евангелие според Йоан.        

В онова време: Исус каза на учениците Си: „Истина, истина ви казвам, че вие ще се разплачете и разридаете, а светът ще се възрадва; вие ще бъдете наскърбени, но скръбта ви ще се обърне на радост. Жена, кога ражда, има болки, защото е дошъл часът й; но, след като роди младенеца, от радост не помни вече мъките, защото се е родил човек на света. Тъй и вие сега сте наскърбени; но Аз пак ще ви видя, и ще се зарадва сърцето ви, и радостта ви никой няма да ви отнеме. И него ден няма да Ме питате за нищо.”

Това е слово Господне.