6NW06

VI Пасхална седмица

Събота
 

ПЪРВО ЧЕТИВО
Деян 18, 23-28

Аполос доказваше чрез Писанията, че Исус е Христос.

Четене от деянията на Апостолите.

Като престоя в Антиохия няколко време Павел замина и обхождаше редом страната Галатийска и Фригия и утвърдяваше всички ученици. И дойде в Ефес някой си юдеин, на име Аполос, родом от Александрия, мъж красноречив и силен в Писанията. Той беше наставен в пътя Господен и, разпален духом, говореше и поучаваше правилно за Господа, ако и да знаеше само за Ивановото кръщение. Той начена да говори смело в синагогата. Като го чуха Акил и Прискила, прибраха го и му обясниха по-точно пътя Господен. А когато той искаше да замине за Ахайя, братята се обърнаха с писма до тамошните ученици, за да го приемат; и той, като стигна там, спомогна много на повярвалите чрез благодатта, защото силно изобличаваше юдеите пред цял народ, като доказваше чрез Писанията, че Исус е Христос.

Това е Божие слово.


ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 46, 2-3.8-9.10 ( О: 8а)

Бог е Цар на цяла земя.

Заплескайте с ръце, всички народи,
възкликнете към Бога с радостен глас.
Защото Всевишният Господ е страшен,
велик Цар е над цяла земя.

Бог е Цар на цяла земя.

Защото Бог е Цар на цяла земя, пейте разумно. Бог се
възцари над народите, Бог седна на светия си престол.
Князете на народите се събраха при народа на Бога Авраамов,
защото земните щитове са на Бога: Той е превъздигнат над тях.

Бог е Цар на цяла земя.


АЛИЛУЯ
Йоан 16, 28
R: Алилуя, Алилуя
Излязох от Отца, и дойдох в света; пак оставям света, и отивам при Отца..
R: Алилуя, Алилуя

ЕВАНГЕЛИЕ
Йоан 16, 23в-28

Отец ви обича, задето вие Ме обикнахте, и повярвахте.

Четене от светото Евангелие според Йоан.

В онова време: Исус каза на учениците Си: „Истина, истина ви казвам: каквото и да поискате от Отца в Мое име, ще ви даде. До сега нищо не сте искали в Мое име; искайте, и ще получите, за да бъде радостта ви пълна. Това ви говорих с притчи; но настава час, когато няма да ви говоря вече с притчи, а открито ще ви известя за Отца. В него ден ще поискате в Мое име, и не ви казвам, че Аз ще помоля Отца за вас. Защото Сам Отец ви обича, защото вие Ме обикнахте и повярвахте, че Аз съм от Бога излязъл. Излязох от Отца и дойдох на света; пак оставям света и отивам при Отца.”
Това е слово Господне.