6NW06

Събота – VI Пасхална седмица
ПЪРВО ЧЕТИВО
Аполос доказваше чрез Писанията,
че Исус е Христос.
Четене от деянията на Апостолите. 18, 23-28
Като престоя в Антиохия няколко време Павел замина и обхождаше редом страната Галатийска и Фригия и утвърдяваше всички ученици.
И дойде в Ефес някой си юдеин, на име Аполос, родом от Александрия, мъж красноречив и силен в Писанията. Той беше наставен в пътя Господен и, разпален духом, говореше и поучаваше правилно за Господа, ако и да знаеше само за Ивановото кръщение. Той начена да говори смело в синагогата. Като го чуха Акил и Прискила, прибраха го и му обясниха по-точно пътя Господен.
А когато той искаше да замине за Ахайя, братята се обърнаха с писма до тамошните ученици, за да го приемат; и той, като стигна там, спомогна много на повярвалите чрез благодатта, защото силно изобличаваше юдеите пред цял народ, като доказваше чрез Писанията, че Исус е Христос.
Това е Божие слово.
ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 46, 2-3.8-9.10 ( О: 8а)
Бог е Цар на цяла земя.
Заплескайте с ръце, всички народи, възкликнете към Бога с радостен глас.
Защото Всевишният Господ е страшен, велик Цар е над цяла земя. *
Бог е Цар на цяла земя.
Защото Бог е Цар на цяла земя, пейте разумно. Бог се възцари над народите, Бог седна на светия си престол. *
Бог е Цар на цяла земя.
Князете на народите се събраха при народа на Бога Авраамов, защото земните щитове са на Бога: Той е превъздигнат над тях. *
Бог е Цар на цяла земя.
АЛИЛУЯ Ив 16, 28
* Алилуя. Излязох от Отца, и дойдох в света; пак оставям света, и отивам при Отца. * Алилуя.
ЕВАНГЕЛИЕ
Отец ви обича, задето вие
Ме обикнахте, и повярвахте.
Четене от светото Евангелие според Иван. 16, 23в-28
В онова време: Исус каза на учениците Си:
„Истина, истина ви казвам: каквото и да поискате от Отца в Мое име, ще ви даде. До сега нищо не сте искали в Мое име; искайте, и ще получите, за да бъде радостта ви пълна.
Това ви говорих с притчи; но настава час, когато няма да ви говоря вече с притчи, а открито ще ви известя за Отца. В него ден ще поискате в Мое име, и не ви казвам, че Аз ще помоля Отца за вас. Защото Сам Отец ви обича, защото вие Ме обикнахте и повярвахте, че Аз съм от Бога излязъл.
Излязох от Отца и дойдох на света; пак оставям света и отивам при Отца.”
Това е слово Господне.