6NZ-c

ШЕСТА СЕДМИЦА
Неделя, година C
ПЪРВО ЧЕТИВО
Проклет онзи човек, който се надява на човек;
 благословен онзи човек,който се надява на Господа.
Четене из книгата на пророк Иеремия.    17,5-8
Това казва Господ:
„Проклет онзи човек, който се надява на човек и плът прави своя опора, и чието сърце страни от Господа. Той ще бъде като мирика в пустиня и не ще види, кога дойде доброто, и ще се засели в горещи пустинни места, в земя безплодна и необитаема.
Благословен онзи човек, който се надява на Господа, и комуто надеждата е Господ. Защото той ще бъде като дърво, посадено при води и което пуска корените си край потока; не знае то, кога настава пек; листата му са зелени, и във време на суша, то се не бои и не престава да дава плод.”
Това е Божие слово.
ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 1,1-2.3.4. и 6 (О: Пс 39,5с)
Блажен човек, който възлага надеждата си на Господа.
Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивците, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем.
Блажен човек, който възлага надеждата си на Господа.
И ще бъде той като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време, и чийто лист не вехне; и във всичко, що върши, ще успее.
Блажен човек, който възлага надеждата си на Господа.
Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.
Блажен човек, който възлага надеждата си на Господа.
ВТОРО ЧЕТИВО
Ако Христос не е възкръснал,
суетна е вярата ви.
Четене от първото послание на Свети Павел Апостол
до коринтяни.           15,12.16-20
Братя:
Ако за Христа се проповядва, че е възкръснал от мъртви, то как някои помежду вас казват, че нямало възкресение на мъртви?
Защото, ако мъртви не възкръсват, и Христос не е възкръснал; ако пък Христос не е възкръснал, суетна е вярата ви: вие сте си още в греховете; тогава и ония, които са умрели в Христа, са загинали. И ако само през този живот се надяваме на Христа, ние сме най-окаяни от всички човеци.
Но ето, Христос възкръсна от мъртвите и за умрелите стана начатък.
Това е Божие слово.
АЛИЛУЯ       Лк 6,23ав
* Алилуя. * Възрадвайте се и се развеселете: защото голяма е наградата ви на небесата. * Алилуя.
ЕВАНГЕЛИЕ.
Блажени бедните. Горко вам, богати.
Четене от светото Евангелие според Лука.          6,17.20-26
В онова време:
Като слезе Исус заедно с дванайсетте, Той се спря на равно място: там бяха мнозина Негови ученици и голямо множество народ от цяла Юдея и Йерусалим и от морските места Тирски и Сидонски.
И Той, като подигна очи към учениците си, казваше:
„Блажени вие, бедни духом, защото е ваше царството Божие.
Блажени, които гладувате сега, защото ще се наситите.
Блажени, които плачете сега, защото ще се разсмеете.
Блажени ще бъдете, кога ви намразят човеците, кога ви отлъчат и похулят и изхвърлят името ви, като лошо, заради Сина Човечески. Възрадвайте се в оня ден и се развеселете, защото голяма е наградата ви на небесата. Тъй постъпиха техните бащи с пророците.
Обаче, горко вам, богати, защото си получавате утехата.
Горко вам, преситените сега, защото ще изгладнеете. Горко вам, които се смеете сега, защото ще се наскърбите и разплачете.
Горко вам, кога всички човеци заговорят добро за вас, защото тъй постъпваха техните бащи с лъжепророците.
Това е слово Господне.