6NZ01.1

Понеделник

Година I
 

ПЪРВО ЧЕТИВО
Бит 4,1-15.25

Каин нападна брата си Авел и го уби.

Четене из книгата Битие.  

Адам позна Ева, жена си, и тя зачена и роди Каин, и рече: „Придобих човек от Господа.” Роди още и брата му Авел. И Авел стана пастир на овци, а Каин беше замеделец. След няколко време Каин принесе на Господа дар от земните плодове. И Авел също принесе от първородните на стадото си и от тлъстината им. И Господ погледна благосклонно на Авел и на дара му; а на Каин и на дара му не погледна благосклонно. Каин се много огорчи, и лицето му се помрачи. И каза Господ на Каин: „Защо се ти огорчи? И защо се помрачи лицето ти? Ако правиш добро, не подигаш ли глава? Ако пък не правиш добро, то грехът ти стои пред вратата; той те влече към себе си, но ти владей над него.” И рече Каин на брата си Авел: „Да идем на полето!” И когато бяха на полето, Каин нападна брата си Авел и го уби. И рече Господ на Каин: „Де е брат ти Авел?” Той отговори: „Не зная; Нима съм пазач на брата си?” И рече Господ: „Какво стори? Гласът на братовата ти кръв вика от земята към мене; и сега проклет да си от земята, която е отворила устата си да приеме братовата ти кръв от твоята ръка. Когато работиш земята, тя не ще ти дава вече силата си; ти ще бъдеш изгнаник и скитник по земята.” И рече Каин на Господа: „Наказанието ми е по-голямо, отколкото може да се понесе. Ето, Ти сега ме пропъждаш от лицето на земята, и аз ще се скрия от лицето Ти и ще бъда изгнаник и скитник по земята; и всеки, който ме срещне, ще ме убие.” И Господ му каза: „Затова именно на всеки, който убие Каин седемкратно ще се отмъсти.” Тогава Господ сложи на Каин знак, за да го не убие някой, който го срещне. Адам пак позна жена си и тя му роди син, и му даде име Сит, казвайки: „Бог ми даде друго чедо вместо Авел, когото Каин уби.”

Това е Божие слово.


ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 59,1 и 8.1вс-17.20-21 (О: 14а)

Принеси на Бога хвалебна жертва.

Бог на боговете, Господ заговори, и призова земята от изгрев слънце до запад.
Не за твоите жертви ще те укорявам; твоите всесъжения винаги са пред Мене.
„Защото проповядваш Моите наредби, и влагаш в устата си завета Ми?
А сам мразиш наставленията Ми и хвърляш зад себе си думите ми.

Принеси на Бога хвалебна жертва.

Седиш и говориш против брата си, клеветиш майчиния си син.
Ти върши това, и Аз мълчах.
Ти помисли, че Аз съм, какъвто си ти:
ще те изоблича и ще представя пред очите ти греховете ти”.

Принеси на Бога хвалебна жертва.


АЛИЛУЯ      
Йоан 14,6
R: Алилуя, Алилуя
Аз съм пътят, истината и животът, казва Господ; никой не дохожда при Отца, освен чрез Мене.
R: Алилуя, Алилуя

ЕВАНГЕЛИЕ
Мк 8,11-13

За какво тоя род иска личба?

Четене от светото Евангелие според Марко.      

В онова време: Излязоха фарисеите и почнаха да се препират с Него и, изкушавайки Го, искаха Му личба от небето. А Той въздъхна дълбоко и рече: „За какво тоя род иска личба? Истина ви казвам, няма да се даде личба на тоя род.” И като ги остави, пак влезе в кораба и мина на отвъдната страна.

Това е слово Господне.