6NZ01.2

Понеделник – Година II
ПЪРВО ЧЕТИВО
Изпитанието на вашата вяра произвежда търпение,
 за да бъдете съвършени и цялостни.
Четене от посланието на Свети Яков Апостол.  1,1-11
Яков, раб на Бога и на Господа Исуса Христа, праща поздрав на дванадесетте колена, които живеят пръснато.
Смятайте го за голяма радост, братя мои, кога паднете в разни изкушения. Като знаете, че изпитанието на вашата вяра произвежда търпение; търпението пък нека бъде съвършено нещо, за да бъдете съвършени и цялостни, без никакъв недостатък.
Ако ли някому от вас не достига мъдрост, нека проси от Бога, който дава на всички щедро и без укор, ще му се даде. Но да проси с вяра и никак да не се съмнява; защото, който се съмнява, прилича на морска вълна, издигана и размятана от вятъра; такъв човек да не мисли, че ще получи нещо от Господа. Човек двоедушен във всичките си пътища е неуреден.
Униженият брат да се хвали със своята висота, а богатият – със своето унижение, защото той ще премине, както цвят от трева: изгря слънце с жегата си и изсуши тревата, и цветът и отлетя, и хубостта на нейния изглед изчезна; тъй ще увехне и богатият в своите пътища.
Това е Божие слово.
ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 118,67.68.71.72.75.76 (О: 77а)
Да дойде върху ми Твоето милосърдие, Господи, и аз ще живея.
Преди моето страдание, аз се заблуждавах; а сега пазя Твоето слово.
Да дойде върху ми Твоето милосърдие, Господи, и аз ще живея.
Благ и благодетелен си Ти, научи ме на Твоите наредби. O Добре ми е, че пострадах, та да се науча на Твоите наредби.
Законът на Твоите уста е за мене по-добър от хиляда късове злато и сребро.
Да дойде върху ми Твоето милосърдие, Господи, и аз ще живея.
Зная, Господи, че Твоите съдби са праведни, и по справедливост ти ме наказа.
Нека, прочее, Твоята милост ми бъде утеха, по Твоето слово към Твоя раб.
Да дойде върху ми Твоето милосърдие, Господи, и аз ще живея.
АЛИЛУЯ       Ив 14,6
* Алилуя.* Аз съм пътят, истината и животът, казва Господ; никой не дохожда при Отца, освен чрез Мене.* Алилуя
ЕВАНГЕЛИЕ
За какво тоя род иска личба?
Четене от светото Евангелие според Марко.        8,11-13
В онова време:
Излязоха фарисеите и почнаха да се препират с Него и, изкушавайки Го, искаха Му личба от небето. А Той въздъхна дълбоко и рече: „За какво тоя род иска личба? Истина ви казвам, няма да се даде личба на тоя род.”
И като ги остави, пак влезе в кораба и мина на отвъдната страна.
Това е слово Господне.