6NZ02.2

Вторник – Година II
ПЪРВО ЧЕТИВО
Сам Бог не изкушава никого.
Четене от посланието на Свети Яков Апостол.   1,12-18
Възлюбени:
Блажен е оня човек, който търпи изкушение, защото, след като бъде изпитан, ще получи венеца на живота, що Господ е обещал на ония, които Го обичат.
Никой, кога е в изкушение, да не казва: Бог ме изкушава; защото Бог се от зло не изкушава, а и сам не изкушава никого, но всеки се изкушава, увличан и примамван от собствената си похот; след това похотта, като зачене, ражда грях, а грехът, извършен, ражда смърт.
Не се заблуждавайте, възлюбени мои братя. Всяко добро деяние и всеки съвършен дар иде отгоре, слизайки от Отца на светлините, у Когото няма изменение, нито сянка от промяна. Той ни роди по своя воля чрез словото на истината, за да бъдем като начатък на създанията Му.
Това е Божие слово.
ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 93,12-13а.14-15.18-19 (О: 12а)
Блажен онзи човек, когото вразумяваш Ти, Господи.
Блажен онзи човек, когото вразумяваш Ти, Господи, и поучаваш на Твоя закон,
за да му дадеш покой в усилни дни. 
Блажен онзи човек, когото вразумяваш Ти, Господи.
Защото Господ няма да отхвърли своя народ, и няма да остави своето наследие.
Защото съдът ще се възвърне към правдата, и подире му ще тръгнат всички прави по сърце. 
Блажен онзи човек, когото вразумяваш Ти, Господи.
Когато казвах: „Ногата ми се колебае”, Твоята милост, Господи, ме подкрепяше.
Кога се умножават моите скърби в сърцето ми, Твоите утешения услаждат душата ми. 
Блажен онзи човек, когото вразумяваш Ти, Господи.
АЛИЛУЯ       Ив 14,23
* Алилуя. * Ако някой ме обича, ще спази словото Ми, и моят Отец ще го възлюби, и ще дойдем при Него и жилище у него ще направим. * Алилуя.
ЕВАНГЕЛИЕ
Пазете се от кваса фарисейски и Иродов.
Четене от светото Евангелие според Марко.        8,14-21
В онова време:
Учениците Му бяха забравили да вземат хляб и нямаха със себе си в кораба, освен един хляб. А Исус им заповяда и рече: „Внимавайте, пазете се от кваса фарисейски и кваса Иродов”.
И размишляваха помежду си, думайки: „Това ще да е, задето нямаме хляб”.
А Исус, като узна, каза им: „Какво размишлявате, задето нямате хляб? Още ли не разбирате и не разумявате? Още ли е вкаменено сърцето ви? Очи имате, не виждате ли? Уши имате, не чувате ли? И не помните ли? Когато разчупих петте хляба за пет хиляди души, колко пълни коша къшеи дигнахте?”
Казват Му: „Дванадесет”.
„А когато седемте хляба за четири хиляди, колко кошници дигнахте от останалите къшеи?
Отговориха Му: „Седем”.
И рече им: „Как още не разбирате?”
Това е слово Господне.