6NZ03.2

Сряда – Година II
ПЪРВО ЧЕТИВО
Бъдете изпълнители на словото,
а не само слушатели.
Четене от посланието на Свети Яков Апостол.   1,19-27
И тъй, възлюбени мои братя. Нека всеки човек бъде бърз на слушане, бавен на говорене, бавен на гняв, защото човешкият гняв не върши Божия правда. Затова, като отхвърлите всяка нечистота и набрана злоба, с кротост приемайте насаденото слово, което може да спаси душите ви.
Бъдете изпълнители на словото, а не само слушатели, мамещи себе си. Защото, който слуша словото и го не изпълнява, той прилича на човек, който гледа естественото си лице в огледало; погледне се, отмине, и веднага забравя, какъв е бил. Но който вникне в съвършения закон на свободата и пребъде в него, той бидейки незабравлив слушател, а изпълнител на делото, ще бъде блажен в действията си.
Ако някой от вас мисли, че е благочестив, но не обуздава езика си, а мами сърцето си, неговото благочестие е суетно. Чисто и непорочно благочестие пред Бога и Отца е това: да пригледваш сираци и вдовици в техните скърби и да се пазиш неосквернен от света.
Това е Божие слово.
ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 14,2-Зав.Зсд-4ав. 5 (О: 1в)
Кой може да обитава на Твоята света планина, Господи?
Онзи, който ходи непорочно, и върши правда, и в сърцето си говори истина,
който не клевети с езика си. 
Кой може да обитава на Твоята света планина, Господи?
Не прави зло на приятеля си, и не понася хули за ближния си.
Онзи, в чиито очи е презрян отхвърленият, но слави онези, които се боят от Господа. 
Кой може да обитава на Твоята света планина, Господи?
Който не дава парите си с лихва, и не приема дарове против невинния. Който постъпва тъй, няма да се поклати на веки. 
Кой може да обитава на Твоята света планина, Господи?
АЛИЛУЯ       Срв Еф 1,17-18
* Алилуя. * Отец на нашия Господ Исус Христос да просвети очите на сърцето ни, за да познаем, в що се състои надеждата на нашето призвание. * Алилуя.
ЕВАНГЕЛИЕ
И върна се зрението му,
и виждаше всичките ясно.
Четене от светото Евангелие според Марко.        8,22-26
В онова време:
Исус и учениците Му дохождат във Витсаида: и довеждат при Него един сляп и молят Го да се докосне до него. Като хвана слепия за ръка, изведе го вън от селото и, като плюна на очите му, сложи върху му ръце и го попита: „Виждаш ли нещо? Той, като погледна нагоре, каза: „Виждам човеците да минават като дървета.
После пак сложи ръце на очите му и го накара да погледне. И върна се зрението му, и виждаше всичко ясно.
И го изпрати у дома му, като рече: „Нито се отбивай в селото, нито пък разказвай някому там за това”.
Това е слово Господне.