6NZ04.2

Четвъртък –Година II
ПЪРВО ЧЕТИВО
Нали сиромасите избра Бог?
А вие презряхте сиромаха.
Четене от посланието на Свети Яков Апостол,   2,1-9
Братя мои, дръжте вярата в Исуса Христа, нашия Господ на славата, без лицеприятие.
Защото, ако в събранието ви влезе човек със златен пръстен, с бляскава дреха, па влезе и сиромах с прости дрехи, и погледнете на облечения с бляскави дрехи и му кажете: „Ти седни тук добре”, а на сиромаха кажете: „Ти стой там”, или „седни тук при подножието ми”, то не направихте ли в себе си разлика между тях и не станахте ли съдии с лукави помисли?
Послушайте, възлюбени мои братя: Нали сиромасите на света избра Бог да бъдат богати във вяра и наследници на царството, обещано от Него на ония, които Го обичат? А вие презряхте сиромаха. Нали богатите ви притесняват и нали те ви влачат по съдилища? Нали те хулят доброто име, с което се вие наричате?
Ако, изпълнявате обаче царския закон според Писанието: „Възлюби ближния си като себе си” – добре правите. Но, ако гледате на лице, грях правите и законът ви изобличава като престъпници.
Това е Божие слово.
ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 33, 2-3.4-5.6-7 (О: 7а)
Сиромахът викна и Господ го изслуша.
Ще благославям Господа във всяко време; хвалата за Него е винаги в устата ми.
С Господа ще се хвали душата ми, ще чуят кротките и ще се развеселят. 
Сиромахът викна и Господ го изслуша.
Величайте Господа с мене, и да възхвалим името Му заедно. Подирих господа и Той ме послуша, и от всички мои опасности ме избави. 
Сиромахът викна и Господ го изслуша.
Погледнете към Него и ще просияете, и лицата ви няма да се посрамят. Ето, сиромахът викна, и Господ го изслуша, и го спаси от всичките му беди. 
Сиромахът викна и Господ го изслуша.
АЛИЛУЯ       Ив 6,64в.69в
* Алилуя. * Думите Ти, Господи, са дух и живот: Ти имаш думи за вечен живот. * Алилуя.
ЕВАНГЕЛИЕ
Ти си Христос… Син Човечески
трябва много да пострада.
Четене от светото Евангелие според Марко.        8,27-33
В онова време:
Излезе Исус и учениците Му по селата на Кесария Филипова. По пътя питаше учениците Си и им казваше: „За кого Ме мислят човеците?”
Те отговориха: „Едни – за Иван Кръстителя; други – за Илия, други пък – за едного от пророците.”
Той им каза: „А вие за кого Ме мислите?” Петър Му отговори и рече: „Ти си Христос.”
И запрети им да говорят за Него, комуто и да било.
И начена да ги учи, че Син Човечески трябва много да пострада, да бъде отхвърлен от стареите, първосвещениците и книжниците, и да бъде убит, и на третия ден да възкръсне. И говореше за това открито.
Но Петър, като Го взе настрана, захвана да Му възразява. А Той, като се обърна и погледна учениците си, сгълча Петра и рече: „Махни се от Мене, сатана! Защото мислиш не за това, що е Божие, а що е човеческо.”
Това е слово Господне