6NZ05.1

Петък – Година I
ПЪРВО ЧЕТИВО
Да слезем и смесим езиците им.
Четене из книгата Битие.    11.1-9
По цялата земя имаше един език и един говор. Като се дигнаха хората от Изток, те намериха равнище в Сенеарската земя и се заселиха там. И рекоха един на друг: „Хайде да направим тухли и да ги изпечем на огън”. И тухлите им служеха вместо камъни, а земната смола – вместо вар.
И рекоха: „Хайде да си съградим град и кула, висока до небето; и да си спечелим име, преди да се разпръснем по лицето на цялата земя.”
Тогава Господ слезе да види града и кулата, що градяха синовете човешки. И рече: „Ето, един народ са, и всички имат един език, а какво са почнали да правят; и няма да се откажат от онова, що са намислили да правят. Нека слезем и смесим там езиците им, тъй че един да не разбира езика на другия.”
И пръсна ги Господ оттам по цялата земя; и те спряха да зидат града. Затова му е дадено името Вавилон, понеже там Господ смеси езика на цялата земя, и оттам ги пръсна Господ по цялата земя.
Това е Божие слово.
ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 32,10-11.12-13.14-15 (О: 12в)
Блажен онзи народ, който Господ си е избрал за наследие.
Господ разрушава кроежите на езичниците, унищожава заговорите на народите.
А решението на Господа пребъдва на веки; Мислите на сърцето Му пребъдват от рода в род.
Блажен онзи народ, който Господ си е избрал за наследие.
Блажен онзи народ, на който Господ е Бог, и племето, което Той си е избрал за наследие.
От небесата гледа Господ, вижда всички синове човешки.
Блажен онзи народ, който Господ си е избрал за наследие.
От престола, на който седи, гледа на всички, които живеят по земята,
на всички тях Той е създал сърцата и вниква във всички техни дела.
Блажен онзи народ, който Господ си е избрал за наследие.
АЛИЛУЯ       Ив 15.15в
* Алилуя. * Нарекох ви приятели, казва Господ, защото ви казах всичко, що съм чул от Отца Си. * Алилуя.
ЕВАНГЕЛИЕ
Който погуби душата си заради Мене
и Евангелието, той ще я спаси.
Четене от светото Евангелие според Марко.        8,34-38; 9,1
В онова време:
Исус, като повика народа с учениците си, рече им: „Който иска да върви след Мене, нека се отрече от себе си, да вземе кръста си и Ме последва. Защото, който иска да спаси душата си, ще я погуби; а който погуби душата си заради Мене и Евангелието, той ще я спаси.
Защото каква полза за човека, ако придобие цял свят, а повреди на душата си? Или какъв откуп ще даде човек за душата си?
Защото, който се срами от Мене и от думите Ми в тоя прелюбодеен и грешен род, и Син Човечески ще се срами от него, кога дойде в славата на Отца Си със светите Ангели.”
И рече им: „Истина ви казвам: тук стоят някои, които няма да вкусят смърт, докле не видят царството Божие, дошло в сила.”
Това е слово Господне.