6NZ05.1

Петък

  Година I


ПЪРВО ЧЕТИВО
Бит 11.1-9

Да слезем и смесим езиците им.

Четене из книгата Битие.   

По цялата земя имаше един език и един говор. Като се дигнаха хората от Изток, те намериха равнище в Сенеарската земя и се заселиха там. И рекоха един на друг: „Хайде да направим тухли и да ги изпечем на огън”. И тухлите им служеха вместо камъни, а земната смола – вместо вар. И рекоха: „Хайде да си съградим град и кула, висока до небето; и да си спечелим име, преди да се разпръснем по лицето на цялата земя.” Тогава Господ слезе да види града и кулата, що градяха синовете човешки. И рече: „Ето, един народ са, и всички имат един език, а какво са почнали да правят; и няма да се откажат от онова, що са намислили да правят. Нека слезем и смесим там езиците им, тъй че един да не разбира езика на другия.” И пръсна ги Господ оттам по цялата земя; и те спряха да зидат града. Затова му е дадено името Вавилон, понеже там Господ смеси езика на цялата земя, и оттам ги пръсна Господ по цялата земя.

Това е Божие слово.


ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 32,10-11.12-13.14-15 (О: 12в)

Блажен онзи народ, който Господ си е избрал за наследие.

Господ разрушава кроежите на езичниците,
унищожава заговорите на народите.
А решението на Господа пребъдва на веки;
Мислите на сърцето Му пребъдват от рода в род.

Блажен онзи народ, който Господ си е избрал за наследие.

Блажен онзи народ, на който Господ е Бог,
и племето, което Той си е избрал за наследие.
От небесата гледа Господ,
вижда всички синове човешки.

Блажен онзи народ, който Господ си е избрал за наследие.

От престола, на който седи,
гледа на всички, които живеят по земята,
на всички тях Той е създал сърцата
и вниква във всички техни дела.

Блажен онзи народ, който Господ си е избрал за наследие.


АЛИЛУЯ   
Йоан 15.15в
R: Алилуя, Алилуя
Нарекох ви приятели, казва Господ, защото ви казах всичко, що съм чул от Отца Си.
R: Алилуя, Алилуя

ЕВАНГЕЛИЕ
Мк 8,34-38; 9,1

Който погуби душата си заради Мене и Евангелието, той ще я спаси.

Четене от светото Евангелие според Марко.       

В онова време: Исус, като повика народа с учениците си, рече им: „Който иска да върви след Мене, нека се отрече от себе си, да вземе кръста си и Ме последва. Защото, който иска да спаси душата си, ще я погуби; а който погуби душата си заради Мене и Евангелието, той ще я спаси. Защото каква полза за човека, ако придобие цял свят, а повреди на душата си? Или какъв откуп ще даде човек за душата си? Защото, който се срами от Мене и от думите Ми в тоя прелюбодеен и грешен род, и Син Човечески ще се срами от него, кога дойде в славата на Отца Си със светите Ангели.” И рече им: „Истина ви казвам: тук стоят някои, които няма да вкусят смърт, докле не видят царството Божие, дошло в сила.”

Това е слово Господне.