6NZ06.1

Събота – Година I
ПЪРВО ЧЕТИВО
Чрез вяра проумяваме,
 че вековете са устроени от Бога.
Четене от посланието до евреите. 11,1-7
Братя:
Вярата е жива представа на онова, за което се надяваме, и разкриване на онова, що не се вижда. Чрез нея бидоха засвидетелствувани древните.
Чрез вяра проумяваме, че вековете са устроени по Божия дума и че от невидимото произлезе видимото.
С вяра Авел принесе Богу по-добра жертва, нежели Каин; чрез нея той получи свидетелство, че е праведен, понеже Бог засвидетелствува за даровете му; чрез нея, ако и да е умрял, още говори.
Чрез вяра Енох бе преселен, за да не види смърт; и не се намери, понеже Бог го пресели. Защото той преди преселянето си получи свидетелство, че е угодил Богу. А без вяра не е възможно да се угоди Богу; защото оня, който дохожда при Бога, трябва да вярва, че Той съществува и награждава ония, които Го търсят.
Чрез вяра Ной, след като получи откровение за онова, що още се не виждаше, с благоговение направи ковчег, за да спаси своя дом; чрез нея осъди той света и стана наследник на праведността по вяра.
Това е Божие слово.
ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 144,2-3.4-5.20-11 (О: Срв 1в)
Ще благославям Твоето име, Господи, от века до века.
Всеки ден ще те благославям, и ще възхвалявам Твоето име, от века до века.
Велик е Господ и достоен за хвала, и Неговото величие е неизследимо.
Ще благославям Твоето име, Господи, от века до века.
Род роду ще възхваля делата Ти, и ще разказва за Твоето могъщество. Аз пък ще размишлявам за високата слава на Твоето величие, и за Твоите дивни дела.
Ще благославям Твоето име, Господи, от века до века.
Да Те славят, Господи, всички Твои дела, и да Те благославят Твоите светии.
Да проповядват славата на Твоето царство, и да разказват за Твоето могъщество.
Ще благославям Твоето име, Господи, от века до века.
АЛИЛУЯ       Срв Мр 9,16
* Алилуя. * Небесата се отвориха и гласът на Отца загърмя: „Този е моят възлюбен Син; Него слушайте.” * Алилуя.
ЕВАНГЕЛИЕ
Той се преобрази пред тях.
Четене от светото Евангелие според Марко.        9,1-12
В онова време:
Исус взе със Себе си Петър, Яков и Иван и заведе ги сами на висока планина насаме; и се преобрази пред тях. Дрехите Му станаха бляскави, твърде бели, като сняг, каквито белилник на земята не може избели. И яви им се Илия с Мойсей, и разговаряха с Исуса.
Тогава Петър заговори и рече на Исуса: „Рави, добре е да бъдем тук; да направим три сенника; за Тебе един, за Мойсей един, и един за Илия.”
Защото не знаеше какво да каже; понеже бяха уплашени.
И яви се облак, та ги засени и от облака дойде глас, който казваше: „Този е Моя възлюбен Син; Него слушайте!” И отведнъж, като погледнаха наоколо никого вече не видяха със себе си, освен едного Исуса.
А когато слизаха от планината, Той има заповяда да не обаждат никому, що видяха, освен кога Син Човечески възкръсне от мъртвите. И те удържаха тая дума, питайки се един други, що значи това: „Да възкръсне от мъртвите.”
И Го питаха, като му казваха: „А защо книжниците казват, че първом Илия трябва да дойде!”
Той пък им отговори и рече: „Илия, първом като дойде, ще уреди всичко; а Син Човечески, както е писано за Него, трябва да пострада много и да бъде унижен. Но казвам ви, че и Илия дойде, както е писано за него, и сториха му, каквото си искаха.”
Това е слово Господне.