7NW-a

VII Пасхална неделя, година А
ПЪРВО ЧЕТИВО
Единодушно прекарваха в молитва.
Четене от деянията на Апостолите.                       1, 12-14
След като Исус се възнесе на небето, Апостолите се върнаха в Йерусалим от планината, наречена Елеонска, която се намира близо до Йерусалим колкото един съботен път.
И катo дойдоха, възлязоха в хорницата, дето и пребиваваха, Петър и Яков, Иван и Андрея, Филип и Тома, Вартоломей и Матей, Яков Алфеев и Симон Зилот, Юда Яковов. Те всички единодушно прекар­ваха в молитва и моление с някои жени и с Мария, майка на Исуса, и с Неговите братя.
Това е Божие слово.
ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 26, 1.4.7-8а ( О: 13)
Вярвам, че ще видя Господнята благост в земята на живите, 
Господ е моя светлина и мое спасение, от кого ще се боя? Господ е крепост на моя живот, от кого ще се плаша? 
Вярвам, че ще видя Господнята благост в земята на живите,
Едно само молих от Господа, само това искам: да пребъдвам в дома Господен през всички дни на живота си, да гледам Господнята красота и да посещавам Неговия храм. 
Вярвам, че ще видя Господнята благост в земята на живите,
Чуй, Господи, гласа ми, с който викам, помилвай ме и ме послушай, Сърцето ми повтаря Твоите думи: „Търсете лицето Ми.” 
Вярвам, че ще видя Господнята благост в земята на живите,
ВТОРО ЧЕТИВО
Блажени сте,
ако ви укоряват за името Христово.
Четене от първото послание на блажения Петър Апостол.     4, 13-16
Възлюбени:
Доколкото участвувате в страданията на Христа, радвайте се, та и кога се яви Неговата слава, да се възрадвате и развеселите. Ако ви укоряват за име Христово, блажени сте, защото Духът на славата и Духът Божий почива върху вас. От тяхна страна Той бива хулен, а от ваша прославян. Никой, прочее, от вас да не страда като убиец или крадец, или злосторник, или като посегател на чуждо; но, ако страда като християнин, да се не срамува, а да прославя Бога за такава участ.
Това е Божие слово.
АЛИЛУЯ       Ив 14, 18
* Алилуя. * Няма да ви оставя сираци, казва Господ; ще отида и ще дойда при вас, и сърцето ви ще се зарадва.* Алилуя.
ЕВАНГЕЛИЕ
Отче, прослави Сина си!
Четене от светото Евангелие според Иван.          17, 1-11а
В онова време:
Като дигна очи към небето, Исус рече:
„Отче, дойде часът, прослави Сина Си, за да Те прослави и Син Ти, според както си Му дал власт над всяка плът, та чрез всичко, що си Му дал, да даде на тях живот вечен. А вечен живот е това, да по­знават Тебе, единият истински Бог, и пратения от Тебе Исуса Христа; Аз Те прославих на земята, свърших делото, що Ми бе дал да изпълня. И сега прослави Ме Ти, Отче, у Тебе Самия със славата, що имах у Тебе преди свят да бъде.
Явих Твоето име на човеците, които си ми дал от света; те бяха Твои, и Ти Ми ги даде, и спазиха Твоето слово. Сега разбраха, че всичко, що си Ми дал, е от Тебе; защото словата, що си ми дал, пре­дадох им ги и те приеха и разбраха наистина, че съм от Тебе излязъл, и повярваха, че Ти си Ме пратил.
Аз за тях се моля; не за цял свят се моля, а за тях, които си Ми дал, защото са Твои. И всичко Мое е Твое и Твоето Мое, и се прославих в тях. Не съм вече в света, но те са в света, и Аз ида при Тебе.”
Това е слово Господне.