7NW-c

VII Пасхална неделя, година С
ПЪРВО ЧЕТИВО
Видях Сина Човеческий
да седи отдясно на Бога.
Четене от деянията на Апостолите.                       7, 55-60
В онези дни:
Стефан, изпълнен с Дух Свети, като погледна към небето, видя славата Божия и Исуса да стои отдясно на Бога, и каза: „Ето, виждам небесата отворени и Сина Човеческий да стои отдясно на Бога.” Но те, като закрещяха с висок глас, затулиха ушите си и единодушно се нахвърлиха върху него. И, като го изведоха вън от града, хвърляха камъни върху му; а свидетелите сложиха дрехите си при нозете на един момък, по име Савел, и хвърлиха камъни върху Стефан, който се молеше и думаше: „Господи Исусе, приеми духа ми.” И, като коленичи, викна с висок глас: „Господи, не зачитай им тоя грях.” И като каза това, почина.
Това е Божие слово.
ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 96, 1 и 2в.6 и 7с.9 ( О: 1а и 9а)
Господ царува, Превъзвишен над цяла земя
Господ царува: да се радва земята, да се веселят многобройните острови;
Правда и съд е основа на престола Му. О
Небесата разгласят Неговата правда, и всички народи виждат Неговата слава.
Поклонете се пред Него, всички богове. О
Защото Ти, Господи, си висок над цяла земя, превъзвишен над всички богове. О
ВТОРО ЧЕТИВО 
Дойди, Господи Исусе.
Четене от книгата Откровение
на Свети Иван Апостол.      22, 12-14.16-17.20
Аз, Иван, чух глас, който ми казваше:
Ето, ида скоро, и отплатата Ми е с Мене, за да въздам всекиму според делата му. Аз съм Алфа и Омега, начало и край, Първият и Последният. Блажени се, които изпълняват заповедите Му, за да имат право да ядат от дървото на живота и да влязат в града през портите.
Аз, Исус, изпратих Своя Ангел, да ви засвидетелствува това в цър­квите. Аз съм коренът и родът Давидов, утринната и светла звезда.”
И Духът и Невестата казват: „Дойди.” И който чува, да каже: „Дойди”.И който е жаден, да дойде. И който желае, нека взема от водата на живота даром.
Който свидетелствува за това, казва: „Да, ида скоро.”
Амин, Дойди, Господи Исусе.
Това е Божие слово.
АЛИЛУЯ       Ив 14, 18
О Алилуя. Няма да ви оставя сираци, казва Господ; отивам и ще дойда при вас, и сърцето ви ще се зарадва. О Алилуя.
ЕВАНГЕЛИЕ
Да бъдат съвършени в единството. 
Четене от светото Евангелие според Иван.          17, 20-26
В онова време: Исус дигна очи към небето, помоли се и каза:
„Свети Отче, не само за тях се моля, но и за ония, които по тяхното слово повярват в Мене, да бъдат всички едно: както Ти, Отче, си в Мене, и Аз в Тебе, тъй и те да бъдат в нас едно, – та да повярва светът, че Ти си Ме пратил.
И славата, която Ми бе дал, Аз дадох на тях, за да бъдат едно, както Ние сме Едно; Аз съм в тях и Ти в Мене, за да бъдат в пълно единство, и за да познае светът, че Ти си Ме пратил и си ги възлюбил, както Мене възлюби.
Отче, тия, които си Ми дал, желая и те да бъдат с Мене там, дето съм Аз, за да гледат Моята слава, що си Ми дал, защото Ме възлюби, преди свят да се създаде.
Отче праведни, светът Те не позна; но Аз Те познах, и тия познаха, че Ти си Ме пратил; и явих им Твоето име и ще явя, та любовта, с която си Ме възлюбил, в тях да бъде, и Аз в тях.”
Това е слово Господне.