7NW01

VII Пасхална седмица

Понеделник
 
 
ПЪРВО ЧЕТИВО
Деян 19, 1-8

Като повярвахте, приехте ли Свети Дух?

Четене от деянията на Апостолите.

Докле Аполос беше в Коринт, Павел премина през горните страни, дойде в Ефес и, като намери там някои ученици, каза им: „Като повярвахте, приехте ли Дух Свети?” А те му отговориха: „Нито сме чули, дали има Дух Свети.” Той им рече: „А в какво се кръстихте?” Те отговориха: „В Ивановото кръщение.” Павел каза: „Иван кръщава с покайно кръщение, казвайки на народа да вярва в Оня, който иде след него, сиреч, в Христа Исуса.” Като чуха това, те се кръстиха в името на Господа Исуса. И тогава Павел възложи ръце над тях, слезе върху им Дух Свети, и те почнаха да говорят на разни езици и да пророчествуват. Всички бяха около дванадесет души. А като влезе в синагогата, Павел проповядваше без страх и през три месеца наред беседваше и увещаваше за царството Божие.

Това е Божие слово.


ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 67, 2-3.4-5ас.6-7ав ( О: 33а)

Земни царства, пейте на Бога.

Да се дигне Бог, и да се разпръснат враговете Му;
и да бягат от лицето Му, които Го мразят.
Разнеси ги, както се дим разнася; както се топи восък
от огън, тъй нечестивците да загинат от лицето Божие.


Земни царства, пейте на Бога.

А праведници да се развеселят, да се
зарадват пред Бога и да възтържествуват
в радост. Пейте на Бога, пейте на
Неговото име; Името Му е Господ.


Земни царства, пейте на Бога.

Баща на сираци и съдия на вдовици,
е Бог в Своето Си жилище.
Бог въвежда в дом самотните,
освобождава от окови затворниците.


Земни царства, пейте на Бога.


АЛИЛУЯ
Кол 3, 1
R: Алилуя, Алилуя
Ако сте възкръснали с Христа, търсете това, що е горе, дето Христос седи отдясно на Бога.
R: Алилуя, Алилуя

ЕВАНГЕЛИЕ
Йоан 16, 29-33

Дерзайте, аз победих света.

Четене от светото Евангелие според Йоан.

В онова време: Учениците казаха на Исуса: „Ето, сега открито говориш, и никаква притча не казваш. Сега разбираме, че знаеш всичко, и нямаш нужда да Те пита някой: поради това вярваме, че си от Бога излязъл.” Отговори им Исус: „Сега ли вярвате? Ето, настъпва час, и настана вече, да се разбягате всеки у вас си, и Мене самичък да оставите; ала Аз не съм Самичък, защото Отец е с Мене. Това ви казах, за да имате в Мене мир. В света скърби ще имате; но дерзайте, Аз победих света.”

Това е слово Господне.