7NW02

Вторник
ПЪРВО ЧЕТИВО
Завършвам попрището си и службата
на словото, която приех от Господа Исуса.
Четене от деянията на Апостолите. 20, 17-27
В онези дни:
От Милет Павел прати в Ефес, да повика презрителните църковни, и когато те дойдоха при него, рече им:
“Вие знаете, как от първи ден, когато стъпих в Асия, всичкото време бях с вас, служейки Господу с голямо смирение и много сълзи и сред изпитни, които ми идеха от злите замисли на юдеите; как не пропуснах нищо полезно да ви го не обадя и да ви не поуча пред народа и по къщите, като проповядвах на Юдеи и на Елини покаяние пред Бога и вяра в нашия Господ Исус Христос.
И ето сега свързан от Духа, аз отивам в Йерусалим, без да зная, какво ще ми се случи там – освен онова, което Дух Свети свидетелствува по всички градове, казвайки: “Че ме чакат окови и скърби в Йерусалим.” Но мене не ме е за нищо грижа, нито ми е свиден животът, стига само да свърша с радост попрището си и службата, която приех от Господа Исуса, да проповядвам Евангелието на Божията благодат.
И сега, ето, аз зная, че няма вече да видите лицето ми всички вие, между които ходих и проповядвах царството Божие. За това свидетелствувам в днешния ден, че съм чист от кръвта на всички, защото не пропуснах да ви известя всичката воля Божия.”
Това е Божие слово.
ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 67, 10-11.20-21 ( 07 33а)
Земни царства, пейте на Господа
Изобилен дъжд проливаше Ти, Боже; и когато Твоето наследство изнемогваше, Ти го подкрепяше.
Твоят народ обитаваше там, под Твоята благост, Боже, Ти приготвяше потребното за бедния. 
Земни царства, пейте на Господа
Благословен да бъде Господ всеки ден; Бог ни възлага бреме, но Той ни и спасява.
Бог за нас е Бог за спасение; във властта на Господа, Вседържателя, е вратата на смъртта. 
Земни царства, пейте на Господа
АЛИЛУЯ Ив 14, 16
Алилуя. * Ще помоля Отца, и ще ви даде друг Утешител, за да пребъдва с вас вовеки. * Алилуя.
ЕВАНГЕЛИЕ
Отче, прослави Сина Си.
Четене от светото Евангелие според Иван. 17, 1-11а
В онова време:
Исус дигна очи към небето и рече:
“Отче, дойде часът, прослави Сина Си, за да Те прослави и Син Ти; според както си Му дал власт над всяка плът, та чрез всичко, що си Му дал, да даде на тях живот вечен. А вечен живот е това, да познават Тебе единия истински Бог, и пратения от Тебе Исус Христос;
Аз Те прославих на земята, свърших делото, що Ми бе дал да изпълня. И сега, прослави Ме Ти, Отче, у Тебе Самия със славата, що имах у Тебе преди свят да бъде.
Явих Твоето име на човеците, които си Ми дал от света; те бяха Твои, и Ти Ми ги даде, и спазиха Твоето слово. Сега разбраха, че всичко, що си Ми дал, е от Тебе; защото словата, що си Ми дал, пре­дадох им ги, и те приеха и разбраха истината, че съм от Тебе излязъл, и повярваха, че Ти си Ме пратил.
Аз за тях се моля: не за цял свят се моля, а за тях, които си Ми дал, защото са Твои. И всичко Мое е Твое, и Твоето Мое, и се прославих в тях. Не съм вече в света, но те са в света, а Аз ида при Тебе.”
Това е слово Господне.