7NW03

VII Пасхална седмица

Сряда

ПЪРВО ЧЕТИВО
Деян 20, 28-38

Предавам ви на Бога, който може по-добре да ви назидае и да ви даде наследие.

Четене от деянията на Апостолите.

В онези дни: Павел казваше на презвитерите на Църквата в Ефес: „Внимавайте, прочее, върху себе си и върху цялото стадо, сред което Дух Свети ви е поставил епископи, да пасете Църквата на Господа и Бога, която Той си придоби със Своята Кръв. Защото Аз зная, че след заминаването ми, ще се втурнат помежду ви люти вълци, които няма да щадят стадото; па и от вас самите ще се дигнат мъже, които ще говорят изопачено, за да увличат учениците след себе си. За това бъдете будни и помнете, че три години денем и нощем не преставах със сълзи да поучавам всеки един от вас. А сега ви преда­вам на Бога и на словото на благодатта Му; Той може да ви назидае по-добре и да ви даде наследие между всички осветени. От никого не поисках ни сребро, ни злато, нито дреха; сами знаете, че за моите нужди и за нуждите на ония, които бяха с мене, ми послужиха тия мои ръце. Всичко ви показах, че именно така трябва да се трудите и да поддържате слабите, а още и да помните думите на Господа Исуса, защото Сам Той каза: „По-блажено е да се дава, отколкото да се взема.” Като рече това, той коленичи и се помоли заедно с всички тях. Тогава всички плакаха много и, припадайки на шията на Павел, целуваха го, наскърбени най-много от думата, що каза, че няма вече да видят лицето му. И го изпроводиха до кораба.

Това е Божие слово.


ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 69, 29-30.33-35а.35в-36с ( О: 33а)

Земни царства, пейте на Бога.

Твоят Бог ти е предназначил сила;
утвърди, Боже, това, що си сторил
за нас. Заради Твоя храм в Йерусалим
царете ще Ти принесат дарове.


Земни царства, пейте на Бога.

Земни царства, пейте на Бога,
пейте на Бога, възпявайте Господа,
Който от века шествува по небесата на небесата.
Ето, Той издава гласа си, силния си глас.

Земни царства, пейте на Бога.

Въздайте слава на Бога.
Неговото величие е нас Израил
и Неговото могъщество на облаците.
Благословен Бог.


Земни царства, пейте на Бога.


АЛИЛУЯ
Йоан 17, 17в.а


R: Алилуя, Алилуя

Твоето слово, Господи, е истина; освети ни в истината.

R: Алилуя, Алилуя


ЕВАНГЕЛИЕ
Йоан 17, 11 в— 19

Да бъдат едно като нас.

Четене от светото Евангелие според Йоан.

В онова време: Исус дигна очи към небето, помоли се и каза: „Отче свети, опази ги в Твоето име, тях които си ми дал, за да бъдат едно, както сме и ние. Когато бях с тях на света, Аз ги пазех в Твоето име; ония, които си Ми дал, опазих, и никой от тях не погина, освен погибелния син, за да се сбъдне Писанието. А сега ида при Тебе и казвам това в света, за да имат в себе си моята радост пълна. Аз им предадох Твоето слово, и светът ги намрази, защото те не са от света, както и Аз не съм от него. Не се моля да ги вземеш от света, но да ги опазиш от злото. Те не са от света, както и аз не съм от него. Освети ги чрез Твоята истина; Твоето слово е истина. Както Ти ме прати в света, и Аз ги пратих в света. И за тях Аз посветявам Себе си, та и те да бъдат осветени чрез истината.”

Това е слово Господне.