7NZ01.1

Понеделник – VII седмица

Година I
 

ПЪРВО ЧЕТИВО
Сир 1,1-10

От всичко най-напред е създадена Премъдростта.

Начало на книгата Премъдрост на Исуса, син Сирахов.

Всяка премъдрост е от Бога и с Него пребъдва во веки. Кой ще преброи морски пясък, дъждовните капки и дните на вечността? Кой ще изследва височината на небето и ширината на земята, дълбочината на бездната? Премъдростта Божия, предшествуваща всичко, кой ще изследва? От всичко най-напред е произлязла премъдростта, и разбирането на премъдростта е от века. Извор на премъдростта е словото на Бога Всевишни, и нейните шествия са вечни заповеди. Кому е открит коренът на премъдростта? и кой е познал нейното изкуство? Един е премъдър, твърде страшен – седящият на Своя престол Господ. Той я произведе и видя, измери я и я изля върху всичките Си дела и върху всяка плът наспоред своя дар, и най-вече надари с нея онези, които Го обичат.

Това е Божие слово.


ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 92,1ав.1с-2.5 (O: 1а)

Господ царува, Той е облечен с величие.

Господ царува, Той е облечен с величие,
облечен е Господ с могъщество и препасан.
Затова вселената е утвърдена и няма да се поклати.
Твоят престол е утвърден от край време, Ти си от века.

Господ царува, Той е облечен с величие.

Бездруго са верни Твоите откровения:
на Твоя дом, Господи, подобава светост през дълги дни.

Господ царува, Той е облечен с величие.


АЛИЛУЯ      
2 Тим 1,10в
R: Алилуя, Алилуя
Нашият Спасител Исус Христос унищожи смъртта и извади наяве живот чрез Благовестието.
R: Алилуя, Алилуя

ЕВАНГЕЛИЕ
Мк 9,13-28

Вярвам, Господи, помогни на неверието ми.

Четене от светото Евангелие според Марко.       

В онова време: Исус, слизайки от планината, дойде при учениците си и видя много народ около тях и книжниците, които се препираха с тях. Щом Го видя, целият народ се слиса, и като се стекоха, поздравяваха Го. Той попита книжниците: „За какво се препирате с тях?” Един от народа му отговори и рече: „Учителю, доведох при Тебе сина си, хванат от ням дух; дето и да го прехване, тръшка го, и той се запеня, и скърца със зъби, и се вцепенява. Говорих на учениците Ти да го изгонят, ала не можаха.” Исус му отговори и рече: „О, роде неверен, докога ще бъда с вас? Докога ще ви търпя? Доведете го при Мене!” И доведоха го при Него. Щом бесният Го видя, духът го стресе; той падна на земята и се валяше запенен. И попита Исус баща му: „Колко време има, откак му става това?” Той отговори: „От детинство; и много пъти духът го хвърляше и в огън и във вода, за да го погуби; но, ако можеш нещо, смили се над нас и ни помогни.” Исус му рече: „Ако можеш да повярваш, всичко е възможно за вярващия.” И веднага бащата на момчето викна и със сълзи казваше: „Вярвам, Господи! Помогни на неверието ми”. А Исус, като го видя, че се стича много народ, запрети на нечистия дух и му рече: „Дух неми и глухи, Аз ти заповядвам: излез из него, и не влизай вече в него.” И духът като изкрещя и го стресе силно, излезе; а момчето стана като мъртво, та мнозина казваха, че то е умряло. Но Исус, като го хвана за ръка, изправи го; и то стана. И като влезе Исус в една къща, учениците Му го попитаха насаме: „Защо не можахме да го изгоним?” И Той им отговори: „Тоя род с нищо не може да излезе, освен с молитва и пост.”

Това е слово Господне.