7NZ01.1

Понеделник – VII седмица
Година I
ПЪРВО ЧЕТИВО
От всичко най-напред
 е създадена Премъдростта.
Начало на книгата Премъдрост на Исуса, син Сирахов. 1,1-10
Всяка премъдрост е от Бога и с Него пребъдва во веки.
Кой ще преброи морски пясък, дъждовните капки и дните на вечността? Кой ще изследва височината на небето и ширината на земята, дълбочината на бездната? Премъдростта Божия, предшествуваща всичко, кой ще изследва?
От всичко най-напред е произлязла премъдростта, и разбирането на премъдростта е от века. Извор на премъдростта е словото на Бога Всевишни, и нейните шествия са вечни заповеди. Кому е открит коренът на премъдростта? и кой е познал нейното изкуство?
Един е премъдър, твърде страшен – седящият на Своя престол Господ.
Той я произведе и видя, измери я и я изля върху всичките Си дела и върху всяка плът наспоред своя дар, и най-вече надари с нея онези, които Го обичат.
Това е Божие слово.
ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 92,1ав.1с-2.5 (O: 1а)
Господ царува, Той е облечен с величие.
Господ царува, Той е облечен с величие, облечен е Господ с могъщество и препасан.
Господ царува, Той е облечен с величие.
Затова вселената е утвърдена и няма да се поклати. Твоят престол е утвърден от край време, Ти си от века.
Господ царува, Той е облечен с величие.
Бездруго са верни Твоите откровения: на Твоя дом, Господи, подобава светост през дълги дни.
Господ царува, Той е облечен с величие.
АЛИЛУЯ       2 Тим 1,10в
* Алилуя. * Нашият Спасител Исус Христос унищожи смъртта и извади наяве живот чрез Благовестието. * Алилуя.
ЕВАНГЕЛИЕ
Вярвам, Господи,
помогни на неверието ми.
Четене от светото Евангелие според Марко.        9,13-28
В онова време: Исус, слизайки от планината, дойде при учениците си и видя много народ около тях и книжниците, които се препираха с тях. Щом Го видя, целият народ се слиса, и като се стекоха, поздравяваха Го. Той попита книжниците: “За какво се препирате с тях?”
Един от народа му отговори и рече: “Учителю, доведох при Тебе сина си, хванат от ням дух; дето и да го прехване, тръшка го, и той се запеня, и скърца със зъби, и се вцепенява. Говорих на учениците Ти да го изгонят, ала не можаха.”
Исус му отговори и рече: “О, роде неверен, докога ще бъда с вас? Докога ще ви търпя? Доведете го при Мене!” И доведоха го при Него. Щом бесният Го видя, духът го стресе; той падна на земята и се валяше запенен.
И попита Исус баща му: “Колко време има, откак му става това?”
Той отговори: “От детинство; и много пъти духът го хвърляше и в огън и във вода, за да го погуби; но, ако можеш нещо, смили се над нас и ни помогни.”
Исус му рече: “Ако можеш да повярваш, всичко е възможно за вярващия.”
И веднага бащата на момчето викна и със сълзи казваше: “Вярвам, Господи! Помогни на неверието ми”.
А Исус, като го видя, че се стича много народ, запрети на нечистия дух и му рече: “Дух неми и глухи, Аз ти заповядвам: излез из него, и не влизай вече в него.” И духът като изкрещя и го стресе силно, излезе; а момчето стана като мъртво, та мнозина казваха, че то е умряло. Но Исус, като го хвана за ръка, изправи го; и то стана. И като влезе Исус в една къща, учениците Му го попитаха насаме: “Защо не можахме да го изгоним?” И Той им отговори: “Тоя род с нищо не може да излезе, освен с молитва и пост.”
Това е слово Господне.