7NZ01.2

Понеделник – VII седмица
Година II
ПЪРВО ЧЕТИВО
Ако в сърцето си имате горчива
завист и свадливост, не се хвалете.
Четене от посланието на Свети Яков Апостол.  3,13-18
Възлюбени:
Кой между вас е мъдър и изкусен? Нека покаже чрез своето добро поведение делата си в кротост и мъдрост. Но, ако в сърцето си имате горчива завист и свадливост, не се хвалете и не лъжете против истината.
Това не е мъдрост, която слиза отгоре, а земна, душевна, бесовска. Защото, дето има завист и свадливост, там е неуредица и всичко лошо. А мъдростта, която иде отгоре, е първом чиста, после мирна, снизходителна, отстъпчива, пълна с милосърдие и с добри плодове, безпристрастна и нелицемерна. Плодът пък на правдата се сее в мир от миротворците.
Това е Божие слово.
ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 18,8.9.10.15 (О: 9а)
Господните повеления са праведни – веселят сърцето.
Законът на Господа е съвършен, укрепява душата, откровението Господне е верно, простите прави мъдри. 
Господните повеления са праведни, веселят сърцето, Господнята заповед е светла, просветлява очите. 
Господните повеления са праведни – веселят сърцето.
Страхът Господен е чист, пребъдва на веки, Съдбите Господни са истина, всички са праведни. 
Думите на устата ми и помислите на сърцето ми да бъдат благоугодни пред Тебе, Господи, крепост моя и Избавителю Мой. 
Господните повеления са праведни – веселят сърцето.
АЛИЛУЯ       2 Тим 1,10в
* Алилуя. * Нашият Спасител Исус Христос унищожи смъртта и извади наяве живот чрез Благовестието. * Алилуя.
ЕВАНГЕЛИЕ
Вярвам, Господи,
помогни на неверието ми.
Четене от светото Евангелие според Марко.        9,13-28
В онова време: Исус, слизайки от планината, дойде при учениците си и видя много народ около тях и книжниците, които се препираха с тях. Щом Го видя, целият народ се слиса, и като се стекоха, поздравяваха Го. Той попита книжниците: „За какво се препирате с тях?”
Един от народа му отговори и рече: „Учителю, доведох при Тебе сина си, хванат от ням дух; дето и да го прехване, тръшка го, и той се запеня, и скърца със зъби, и се вцепенява. Говорих на учениците Ти да го изгонят, ала не можаха.”
Исус му отговори и рече: „О, роде неверен, докога ще бъда с вас? Докога ще ви търпя? Доведете го при Мене!” И доведоха го при Него. Щом бесният Го видя, духът го стресе; той падна на земята и се валяше запенен.
И попита Исус баща му: „Колко време има, откак му става това?”
Той отговори: „От детинство; и много пъти духът го хвърляше и в огън и във вода, за да го погуби; но, ако можеш нещо, смили се над нас и ни помогни.”
Исус му рече: „Ако можеш да повярваш, всичко е възможно за вярващия.”
И веднага бащата на момчето викна и със сълзи казваше: „Вярвам, Господи! Помогни на неверието ми”.
А Исус, като го видя, че се стича много народ, запрети на нечистия дух и му рече: „Дух неми и глухи, Аз ти заповядвам: излез из него, и не влизай вече в него.” И духът като изкрещя и го стресе силно, излезе; а момчето стана като мъртво, та мнозина казваха, че то е умряло. Но Исус, като го хвана за ръка, изправи го; и то стана. И като влезе Исус в една къща, учениците Му го попитаха насаме: „Защо не можахме да го изгоним?” И Той им отговори: „Тоя род с нищо не може да излезе, освен с молитва и пост.”
Това е слово Господне.