7NZ02.1

Вторник – VII седмица

Година I


ПЪРВО ЧЕТИВО
Сир 2,1-13

Приготви душата си за изкушение.

Четене из книгата Премъдрост на Исуса, син Сирахов.

Синко, когато пристъпваш да служиш на Господа Бога, приготви душата си за изкушение. Управи сърцето си и бъди твърд, и не се смущавай във време на посещение от Бога; прилепи се към него и не отстъпвай, та най-накрая да се възвеличиш. Приемай на драго сърце всичко, каквото и да ти се случи, и в промените на твоето унижение бъди търпелив; защото златото се изпитва в огън, а угодните Богу люде – в горнилото на унижението. Вярвай в Бога, и Той ще те защити: управи пътищата си и на Него се уповавай. Вие, които се боите от Господа, очаквайте неговите милости и не се отклонявайте от него, за да не паднете. Вие, които се боите от Господа, вярвайте Му, и наградата ви няма да пропадне. Вие, които се боите от Господа, надявайте са за добро, за радост вечна и милости. Погледнете на древните родове и вижте: Кой е вярвал на Господа и е бил посрамен? Или кой е пребъдвал в страха Му, и е бил изоставен? Или кой е викал към Него, и Той го е презрял? Защото Господ е състрадателен и милостив, прощава греховете и спасява във време на скръб.

Това е Божие слово.


ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 36,3-4.18-19.27-28.39-40 (О: срв 5)

Предай пътя си на Господа и Той ще извърши.

Уповавай се на Господа и върши добро,
живей на земята и пази истината.
Утешавай се с Господа,
и Той ще изпълни желанието на сърцето ти.

Предай пътя си на Господа и Той ще извърши.

Господ знае дните на непорочните,
и тяхното притежание ще пребъде вечно.
В усилно време няма да бъдат посрамени,
и в гладни дни ще бъдат сити.

Предай пътя си на Господа и Той ще извърши.

Избягвай злото и върши добро, и ще живееш вечно.
Защото Господ обича правдата и не оставя Своите светии.
Беззаконниците ще бъдат навеки изтребени,
и потомството на нечестивите ще бъде унищожено.

Предай пътя си на Господа и Той ще извърши.

От Господа е спасението на праведните,
Той е техен защитник в скръбно време.
И ще им помогне Господ и ще ги избави; ще ги избави
от нечестивците и ще ги спаси, защото на Него се уповават.

Предай пътя си на Господа и Той ще извърши.


АЛИЛУЯ    
Гал 6,14
R: Алилуя, Алилуя
А мене да ми не дава Господ да се хваля, освен с кръста на нашия Господ Исус Христос, чрез който за мене светът е разпнат, и аз за света.
R: Алилуя, Алилуя

ЕВАНГЕЛИЕ
Мк 9,29-36

Син Човечески ще бъде предаден. Който иска да бъде пръв, нека бъде най-последен от всички.

Четене от светото Евангелие според Марко.       

В онова време: Като слязоха от планината, Исус и учениците Му минаваха през Галилея, и Той не искаше никой да узнае. Защото учеше учениците Си и им казваше, „че Син Човечески ще бъде предаден в човешки ръце, и ще Го убият, и на третия ден след убиването ще възкръсне.” Но те не разбираха тия думи и се бояха да Го попитат. Дойдоха в Капернаум; и когато Той беше в къщи, попита ги „За какво разсъждавахте из пътя помежду си?” Те мълчаха: понеже из пътя бяха разговаряли помежду си, кой е по-голям. И като седна, повика дванайсетте и им рече: „Който иска да бъде пръв, нека бъде най-последен от всички и на всички слуга.” И като взе едно дете, изправи го посред тях, прегърна го и им рече: „Който приеме едно такова дете в Мое име, Мене приема, а който Мене приема, приема не Мене, а Тоя, който Ме е пратил.”

Това е слово Господне.