7NZ02.1

Вторник – VII седмица
Година I
ПЪРВО ЧЕТИВО
Приготви душата си за изкушение.
Четене из книгата Премъдрост на Исуса, син Сирахов. 2,1-13
Синко, когато пристъпваш да служиш на Господа Бога, приготви душата си за изкушение.
Управи сърцето си и бъди твърд, и не се смущавай във време на посещение от Бога; прилепи се към него и не отстъпвай, та най-накрая да се възвеличиш.
Приемай на драго сърце всичко, каквото и да ти се случи, и в промените на твоето унижение бъди търпелив; защото златото се изпитва в огън, а угодните Богу люде – в горнилото на унижението.
Вярвай в Бога, и Той ще те защити: управи пътищата си и на Него се уповавай.
Вие, които се боите от Господа, очаквайте неговите милости и не се отклонявайте от него, за да не паднете. Вие, които се боите от Господа, вярвайте Му, и наградата ви няма да пропадне.
Вие, които се боите от Господа, надявайте са за добро, за радост вечна и милости. Погледнете на древните родове и вижте: Кой е вярвал на Господа и е бил посрамен? Или кой е пребъдвал в страха Му, и е бил изоставен? Или кой е викал към Него, и Той го е презрял?
Защото Господ е състрадателен и милостив, прощава греховете и спасява във време на скръб.
Това е Божие слово.
ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 36,3-4.18-19.27-28.39-40 (О: срв 5)
Предай пътя си на Господа и Той ще извърши.
Уповавай се на Господа и върши добро, живей на земята и пази истината. Утешавай се с Господа, и Той ще изпълни желанието на сърцето ти.
Предай пътя си на Господа и Той ще извърши.
Господ знае дните на непорочните, и тяхното притежание ще пребъде вечно. В усилно време няма да бъдат посрамени, и в гладни дни ще бъдат сити.
Предай пътя си на Господа и Той ще извърши.
Избягвай злото и върши добро, и ще живееш вечно. Защото Господ обича правдата и не оставя Своите светии. Беззаконниците ще бъдат навеки изтребени, и потомството на нечестивите ще бъде унищожено.
Предай пътя си на Господа и Той ще извърши.
От Господа е спасението на праведните, Той е техен защитник в скръбно време. И ще им помогне Господ и ще ги избави; ще ги избави от нечестивците и ще ги спаси, защото на Него се уповават.
Предай пътя си на Господа и Той ще извърши.
АЛИЛУЯ       Гал 6,14
* Алилуя. * А мене да ми не дава Господ да се хваля, освен с кръста на нашия Господ Исус Христос, чрез който за мене светът е разпнат, и аз за света. * Алилуя.
ЕВАНГЕЛИЕ
Син Човечески ще бъде предаден.
Който иска да бъде пръв, нека бъде най-последен от всички.
Четене от светото Евангелие според Марко.        9,29-36
В онова време:
Като слязоха от планината, Исус и учениците Му минаваха през Галилея, и Той не искаше никой да узнае. Защото учеше учениците Си и им казваше, “че Син Човечески ще бъде предаден в човешки ръце, и ще Го убият, и на третия ден след убиването ще възкръсне.” Но те не разбираха тия думи и се бояха да Го попитат.
Дойдоха в Капернаум; и когато Той беше в къщи, попита ги “За какво разсъждавахте из пътя помежду си?” Те мълчаха: понеже из пътя бяха разговаряли помежду си, кой е по-голям.
И като седна, повика дванайсетте и им рече: “Който иска да бъде пръв, нека бъде най-последен от всички и на всички слуга.”
И като взе едно дете, изправи го посред тях, прегърна го и им рече: “Който приеме едно такова дете в Мое име, Мене приема, а който Мене приема, приема не Мене, а Тоя, който Ме е пратил.”
Това е слово Господне.