7NZ02.2

Вторник – VII седмица
Година II
ПЪРВО ЧЕТИВО
Просите, а не получавате,
защото зле просите.
Четене от посланието на Свети Яков Апостол.   4,1-10
Възлюбени:
Отде у вас тия вражди и разпри? Нали оттам, от вашите сладострастия, които воюват в членовете ви? Желаете, пък нямате; убивате и завиждате, а не можете да достигнете; препирате се и враждувате, а нямате, защото не просите. Просите, а не получавате, защото зле просите – за да го разпилеете във вашите сладострастия.
Прелюбодейци и прелюбодейки! Не знаете ли, че приятелството със света е вражда против Бога? Който, прочее, поиска да бъде приятел на света, враг става на Бога. Или мислите, че напразно говори Писанието: „До ревнивост Бог обича духа, който се е вселил в нас?” Но по-голяма благодат дава; затова е казано: „Бог се противи на горделиви, а на смирени дава благодат”.
И тъй, покорете се Богу; опълчете се против дявола; и той ще побегне от вас; приближете се към Бога, и Той ще се приближи към вас; очистете ръце, грешници, изправете сърца, двоедушни. Понесете страдания, плачете и ридайте; смехът ви да се обърне на плач, и радостта – на тъга. Смирете се пред Господа, и ще ви въздигне.
Това е Божие слово.
ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 54,7-8.9-10а.10в-11а.23 (О: 23а)
Възложи на Господа грижите си, и Той ще те подкрепи.
И аз рекох: „Кой би ми дал криле гълъбови, и аз бих отлетял и бих се успокоил?
Далеч бих се отстранил, и бих останал в пустинята”. 
Възложи на Господа грижите си, и Той ще те подкрепи.
Побързал бих да се скрия от вятъра и бурята. Разстрой, Господи, и раздели техните езици. 
Защото виждам насилие и разпри в града. Денем и нощем обикалят по стените му. 
Възложи на Господа грижите си, и Той ще те подкрепи.
Възложи на Господа грижите си, и Той ще те подкрепи; Той никога не ще допусне праведник да се поклати. 
Възложи на Господа грижите си, и Той ще те подкрепи.
АЛИЛУЯ       Гал 6,14
* Алилуя. * А мене да ми не дава Господ да се хваля, освен с кръста на нашия Господ Исус Христос, чрез който за мене светът е разпнат, и аз за света. * Алилуя.
ЕВАНГЕЛИЕ
Син Човечески ще бъде предаден.
Който иска да бъде пръв, нека бъде най-последен от всички.
Четене от светото Евангелие според Марко.        9,29-36
В онова време:
Като слязоха от планината, Исус и учениците Му минаваха през Галилея, и Той не искаше никой да узнае. Защото учеше учениците Си и им казваше, „че Син Човечески ще бъде предаден в човешки ръце, и ще Го убият, и на третия ден след убиването ще възкръсне.” Но те не разбираха тия думи и се бояха да Го попитат.
Дойдоха в Капернаум; и когато Той беше в къщи, попита ги „За какво разсъждавахте из пътя помежду си?” Те мълчаха: понеже из пътя бяха разговаряли помежду си, кой е по-голям.
И като седна, повика дванайсетте и им рече: „Който иска да бъде пръв, нека бъде най-последен от всички и на всички слуга.”
И като взе едно дете, изправи го посред тях, прегърна го и им рече: „Който приеме едно такова дете в Мое име, Мене приема, а който Мене приема, приема не Мене, а Тоя, който Ме е пратил.”
Това е слово Господне.