7NZ03.1

Сряда – VII седмица
Година I
ПЪРВО ЧЕТИВО
Които обичат мъдрост, тях Бог обича.
Четене из книгата Премъдрост на Исуса, син Сирахов. 4,12-22
Премъдростта въздига синовете си и подкрепя онези, които я търсят. Който я обича, обича живота, и които я търсят от ранно утро, ще се изпълнят с радост.
Който я владее, ще наследи слава, и където и да отиде, Господ ще го благослови. Които на нея служат, служат на Светия, и които нея обичат, тях обича. Който я слуша, народи ще съди, и който й дава внимание, уверено ще живее.
Който й се довери, ще я наследи, и потомците му ще я владеят; защото изпървом тя ще тръгне с него по кривулести пътища, ще направи върху него страх и боязън, и ще го мъчи със своите устави.
После тя ще излезне при него на правия път, ще го зарадва и ще му открие тайните си. Кога кривне от пътя си, тя го напуща и го отдава в ръцете на неговото падение.
Това е Божие слово.
ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 118,165.168.171.172.174.175 (О: 165а)
Голям е мирът в онези, които обичат Твоя закон, Господи.
Голям е мирът в онези, които обичат Твоя закон, Господи, и за тях няма препъване. Пазя Твоите заповеди и Твоите откровения, защото всичките ми пътища са пред Тебе.
Голям е мирът в онези, които обичат Твоя закон, Господи.
Устата ми ще произнасят хвала, когато ме научиш на Твоите устави. Езикът ми ще възвести Твоето слово, защото всички Твои заповеди са праведни.
Голям е мирът в онези, които обичат Твоя закон, Господи.
Господи, жадувам за Твоето спасение, и Твоят закон е моя утеха. Да живее душата ми и да Те слави и Твоите съдби да ми помагат.
Голям е мирът в онези, които обичат Твоя закон, Господи.
АЛИЛУЯ       Ив 14,6
*Алилуя. * Аз съм пътят, истината и животът, казва Господ; Никой не дохожда при Отца, освен чрез Мене. * Аллилуя
ЕВАНГЕЛИЕ
Който не е против нас, той е за вас.
Четене от светото Евангелие според Марко.       9,37-39
В онова време:
Иван отговори на Исуса и рече: „Учителю, видяхме един човек, който в Твое име изгонваше бесове, а не върви след нас: и му запретихме.
А Исус рече: „Не му запрещавайте, понеже никой, който извърши чудо в Мое име, не може наскоро да Ме злослови. Защото, който не е против вас, той е за вас.”
Това е слово Господне.