7NZ03.2

Сряда – VII седмица
Година II
ПЪРВО ЧЕТИВО
Вашият живот какво е?
Кажете, прочее: „Ако ще Господ.”
Четене от посланието на Свети Яков Апостол.   4,1 Зв—18
Възлюбени:
Чуйте сега вие, които казвате: „Днес-утре ще тръгнем за еди-кой си град и ще преживеем там една година, ще търгуваме и ще спечелим”.” Вие, които не знаете, какво ще се случи утре: защото вашият живот какво е? Пара, която се явява за малко време, па изчезва. Вместо да казвате: „Ако ще Господ и бъдем живи, ще направим това или оно­ва”. Сега в своята надутост се хвалите: всяка такава хвалба е лукава. И тъй, грях върши, който знае да прави добро, а не прави.
Това е Божие слово.
ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 48,2-3.6-7.8-10.11 (О: Мт 5,3)
Блажени бедните духом, защото тяхно е царството небесно.
Чуйте това, всички народи; внимавайте в това всички, които живеете по вселената. И прости и видни, както богат тъй и сиромах.
Блажени бедните духом, защото тяхно е царството небесно.
Защо да се боя в усилни дни, когато беззаконието на моите пътища ме обиколи? Вие, които се надявате на силите си, и се хвалите с голямото си богатство.
Блажени бедните духом, защото тяхно е царството небесно.
Човек не може да изкупи брата си, нито да даде откуп Богу за него. Скъпа е цената за изкупване на техните думи: и това не ще бъде никога, някой да остане да живее за винаги, и да не види гроб.
Блажени бедните духом, защото тяхно е царството небесно.
Всеки вижда, че и мъдрите умират, както и невежите и безмислените загиват, и остават имота си на други.
Блажени бедните духом, защото тяхно е царството небесно.
АЛИЛУЯ       Ив 14,6
*Алилуя. * Аз съм пътят, истината и животът, казва Господ; Никой не дохожда при Отца, освен чрез Мене. * Аллилуя
ЕВАНГЕЛИЕ
Който не е против нас, той е за вас.
Четене от светото Евангелие според Марко.       9,37-39
В онова време:
Иван отговори на Исуса и рече: „Учителю, видяхме един човек, който в Твое име изгонваше бесове, а не върви след нас: и му запретихме.
А Исус рече: „Не му запрещавайте, понеже никой, който извърши чудо в Мое име, не може наскоро да Ме злослови. Защото, който не е против вас, той е за вас.”
Това е слово Господне.