7NZ04.1

Четвъртък – VII седмица
Година I
ПЪРВО ЧЕТИВО
Не се бави да се обърнеш към Господа.
Четене из книгата Премъдрост на Исуса, син Сирахов. 5,1-10
Не се облягай на имотите си и не казвай: „Стигат ми, докле живея.”
Не отивай по влечението на душата си и на силата си, за да не ходиш по прищевките на сърцето си, и не казвай: „Кой ще ми заповяда в работите ми?” Защото Господ бездруго ще отмъсти за твоята дързост.
Не казвай: „Греших, и що ми стана?”, защото Господ е дълготърпелив. Когато мислиш за умилостивение, не бивай безстрашен, за да не прибавяш грях към грях.
И не казвай: „Неговото милосърдие е голямо, Той ще прости многото ми грехове”. Защото милосърдие и гняв са в Него, и яростта ще пребъдва върху грешниците. Не се бави да се обърнеш към Господа и не отлагай от ден на ден: защото неочаквано ще налети гняв Господен, и ти ще загинеш във време на отмъщението.
Не се облягай на неправедни имоти, защото те не ще ти принесат полза в деня на посещението.
Това е Божие слово.
ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 1,1-2.3.4 и 6 (О: Пс 39,5а)
Блажен човек, който възлага надеждата си на Господа.
Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем.
Блажен човек, който възлага надеждата си на Господа.
И ще бъде той като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее.
Блажен човек, който възлага надеждата си на Господа.
Не тъй са нечестивците, не тъй; но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.
Блажен човек, който възлага надеждата си на Господа.
АЛИЛУЯ       1 Сол 2,13
* Алилуя. * Приемете Божието слово не като човешко слово, а като слово Божие, каквото е наистина. * Алилуя.
ЕВАНГЕЛИЕ
По-добре е за тебе без ръка да влезеш в живота,
 отколкото да имаш две ръце, и да отидеш в геената.
Четене от светото Евангелие според Марко.       9,40-49
В онова време: Исус каза на учениците си:
„Който ви напои с чаша вода в Мое име, защото сте Христови, истина ви казвам, няма да изгуби наградата си.
А който съблазни едно от тия малките, които вярват в Мене, за него е по-добре, ако му вържат воденичен камък на шията и го хвърлят в морето.
И ако те съблазнява ръката ти, отсечи я; по-добре е за тебе без ръка да влезеш в живота, отколкото да имаш две ръце, и да отидеш в геената, в неугасимия огън, дето червеят им не умира, и огънят не угасва. И ако те съблазнява ногата ти, отсечи я; по-добре е за тебе хром да влезеш в живота, отколкото да имаш две нозе, и да бъдеш хвърлен в геената, в неугасимия огън, дето червеят им не умира, и огънят не угасва. И ако те съблазнява окото ти, извади го; по-добре е за тебе с едно око да влезеш в царството Божие, отколкото да имаш две очи, и да бъдеш хвърлен в огнената геена, дето червеят им не умира, и огънят не угасва.
Защото всеки с огън ще се осоли, и всяка жертва със сол ще се осоли.
Добро нещо е солта: но, ако солта стане безсолна, с какво ще я подправите?
Имайте в себе си сол, и мир имайте помежду си.”
Това е слово Господне.