7NZ04.2

Четвъртък – VII седмица
Година II
ПЪРВО ЧЕТИВО
Заплатата, що сте задържали от работниците,
вика, и викът стигна до ушите на Господа.
Четене от посланието на Свети Яков Апостол.   5,1-6
Дойдете сега вие, богатите; плачете и ридайте за бедите, които идат върху вас. Богатството ви изгни, и дрехите ви молци изядоха.
Златото ви и среброто ръждяса, и ръждата им ще бъде свидетелство против вас и ще изяде плътта ви като огън: събрали сте си съкровище за последни дни.
Ето, заплатата, що сте задържали от работниците, които пожънаха нивите ви, вика, и виковете на жетварите стигнаха до ушите на Господа Саваот. Живяхте разкошно на земята и се наслаждавахте, угоихте сърцата си като в ден на заколение. Осъдихте, убихте праве­дника; той ви се не противи.
Това е Божие слово.
ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 48,14-15ав.15сд-16.17-18.19-20 (О: Мт 5,3)
Блажени бедните духом, защото тяхно е царството небесно.
Този техен път е тяхно безумие, макар следващите подир тях да одобряват мнението им. Като овци ги затварят в преизподнята, смъртта ще ги пасе.
Блажени бедните духом, защото тяхно е царството небесно
Силата им ще се изтощи, гробът е тяхното жилище. Но Бог ще избави душата им от властта на преизподнята, когато ги приеме.
Блажени бедните духом, защото тяхно е царството небесно
Не бой се, когато човек богатее, и когато славата на дома му расте. Защото, умирайки, нищо няма да вземе; славата му не ще отиде подире му.
Блажени бедните духом, защото тяхно е царството небесно
Макар приживе той да облажава душата си, и тебе хвалят, че си угаждаш; той ще отиде в рода на своите бащи, които никога няма да видят светлина.
Блажени бедните духом, защото тяхно е царството небесно
АЛИЛУЯ       1 Сол 2,13
* Алилуя. * Приемете Божието слово не като човешко слово, а като слово Божие, каквото е наистина. * Алилуя.
ЕВАНГЕЛИЕ
По-добре е за тебе без ръка да влезеш в живота,
 отколкото да имаш две ръце, и да отидеш в геената.
Четене от светото Евангелие според Марко.       9,40-49
В онова време: Исус каза на учениците си:
„Който ви напои с чаша вода в Мое име, защото сте Христови, истина ви казвам, няма да изгуби наградата си.
А който съблазни едно от тия малките, които вярват в Мене, за него е по-добре, ако му вържат воденичен камък на шията и го хвърлят в морето.
И ако те съблазнява ръката ти, отсечи я; по-добре е за тебе без ръка да влезеш в живота, отколкото да имаш две ръце, и да отидеш в геената, в неугасимия огън, дето червеят им не умира, и огънят не угасва. И ако те съблазнява ногата ти, отсечи я; по-добре е за тебе хром да влезеш в живота, отколкото да имаш две нозе, и да бъдеш хвърлен в геената, в неугасимия огън, дето червеят им не умира, и огънят не угасва. И ако те съблазнява окото ти, извади го; по-добре е за тебе с едно око да влезеш в царството Божие, отколкото да имаш две очи, и да бъдеш хвърлен в огнената геена, дето червеят им не умира, и огънят не угасва.
Защото всеки с огън ще се осоли, и всяка жертва със сол ще се осоли.
Добро нещо е солта: но, ако солта стане безсолна, с какво ще я подправите?
Имайте в себе си сол, и мир имайте помежду си.”
Това е слово Господне.