7NZ05.1

Петък – VII седмица
Година I
ПЪРВО ЧЕТИВО
Верен приятел няма цена.
Четене из книгата Премъдрост на Исуса, син Сирахов.             6,5-17
Сладки уста увеличават приятелите, и сладкодумен език увеличава дружелюбието. Онези, които живеят в мир с тебе, нека бъдат мнозина, но съветник да ти бъде един от хилядата.
Ако искаш да придобиеш приятел, придобивай го след изпитване и не му се скоро доверявай. Бива приятел в нужно време за него, и не остава с тебе в деня на твоята скръб.
Бива приятел, който се превръща във враг и ще се скара за твое унижение. Бива приятел, когато седи на трапезата ти, и с твоите слуги ще се обръща дръзко. Но ако ти бъдеш унизен, той ще бъде против тебе и ще се скрие от лицето ти.
Бягай от враговете си и бъди внимателен с приятелите си.
Верен приятел, яка защита: който го е намерил, намерил е съкровище. Верен приятел, цена няма, и мярка няма неговата доброта.
Верен приятел е лекарство за живота, и които се боят от Господа, ще го намерят. Който се бои от Господа, тъй насочва приятелството си, че, какъвто е сам той, такъв става и неговият приятел.
Това е Божие слово.
ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 118,12.16.18.34.35 (О: 35а)
Постави ме, Господи, в пътеката на Твоите заповеди.
Благословен си Ти, Господи, научи ме на Твоите наредби.
Утешавам се с Твоите наредби, не забравям Твоето слово.
Постави ме, Господи, в пътеката на Твоите заповеди.
Отвори очите ми, и ще видя чудесата на Твоя закон.
Дай ми да разбера пътя на Твоите заповеди, и ще размислям за Твоите чудеса.
Постави ме, Господи, в пътеката на Твоите заповеди.
Вразуми ме, и ще спазвам Твоя закон и ще го пазя от все сърце.
Постави ме в пътеката на Твоите заповеди, защото я силно пожелах.
Постави ме, Господи, в пътеката на Твоите заповеди.
АЛИЛУЯ       Ив 17,17в.а
* Алилуя. * Твоето слово, Господи, е истина; освети ме в истината. * Алилуя.
ЕВАНГЕЛИЕ
Което Бог е съчетал,
 човек да не разлъчва.
Четене от светото Евангелие според Марко.       10,1-12
В онова време:
Като стана оттам, Исус дохожда в пределите Юдейски през отвъдната страна Йорданска. И народът пак се стичаше при Него; и по обичая Си Той пак ги поучаваше.
Приближиха се фарисеите и Го попитаха, изкушавайки Го: „Позволено ли е на мъж да напусне жена си?”
Той им отговори и рече: „Какво ви е заповядал Мойсей?”
А те казаха: „Мойсей е позволил да напише мъжът разводно писмо, и да я напусне.”
Исус им отговори и рече: „Поради вашето жестокосърдие ви е написал тая заповед. Но в начало на създанието Бог ги сътвори мъж и жена. Затова ще остави човек баща си и майка си и ще се прилепи до жена си, и ще бъдат двамата една плът; тъй че те вече не са двама, а една плът. И тъй, което Бог е съчетал, човек да не разлъчва.”
Вкъщи учениците Му пак Го попитаха за същото. Той им отговори: „Който напусне жена си, и се ожени за друга, той прелюбодействува спрямо нея. И ако жена напусне мъжа си, и се омъжи за друг, прелюбодействува.”
Това е слово Господне.