7NZ06.1

Събота – VII седмица
Година I
ПЪРВО ЧЕТИВО
По свой образ създаде Бог човека.
Четене из книгата Премъдрост на Исуса, син Сирахов. 17,1-13
Бог създаде човека от пръст, и пак го връща в нея.
Той даде на човеците определено число дни и време, и даде им власт над всичко, що е на земята. Според природата им, облече ги в сила и ги сътвори по свой образ. И вложи във всяка плът страх към тях, за да владеят над зверове и птици.
Той им даде разум, език и очи, уши и сърце за разсъждаване, изпълни ги с проницателност на разума и показа им доброто и злото.
Той тури окото си на сърцата им, за да им покаже величието на своите дела, та да прославят светото Му име и да разгласят величието на неговите дела.
Той им прибави знание и даде им в наследство закон на живота; постави вечен завет с тях и показа им своите съдби.
Очите им видяха величието на славата, и ухото им чу славата на неговия глас. И каза им Той: „Пазете се от всяка неправда.” И заповяда на всеки от тях, как да се отнася към ближния си.
Пътищата им са винаги пред Него, не ще се скрият от очите Му.
Това е Божие слово.
ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 102,13-14.15-16.17-18а (О Срв 17)
Милостта на Господа е от века към онези, които Му се боят.
Както баща милува синове, тъй и Господ милува онези, които Му се боят.
Защото Той знае нашия състав, помни, че ние сме пръст.
Милостта на Господа е от века към онези, които Му се боят.
Дните на човека са като трева, като полски цвят, тъй цъфти той. Понесе се над него вятър, и няма го, и мястото му го вече не познава.
Милостта на Господа е от века към онези, които Му се боят.
Милостта на Господа е от века до века към онези, които Му се боят, и правдата Му е върху синовете на синовете; към онези, които пазят завета Му.
Милостта на Господа е от века към онези, които Му се боят.
АЛИЛУЯ       Срв Мт 11,25
* Алилуя. * Благословен си, Отче, Господарю на небето и на земята, защото си открил на малките тайните на царството. * Алилуя.
ЕВАНГЕЛИЕ
Който не приеме царството Божие като дете,
  няма да влезе в него.
Четене от светото Евангелие според Марко.       10,13-16
В онова време:
Донасяха при Него деца, за да се докосне до тях; а учениците забраняваха на ония, които ги донасяха.
Като видя това, Исус възнегодува и им рече: „Оставете децата да дохождат при Мене и не им пречете, защото на такива е царството Божие. Истина ви казвам: Който не приеме царството Божие като дете, няма да влезе в него.”
И като ги прегърна, възлагаше върху им ръце и ги благославяше.
Това е слово Господне.