7NZ06.2

Събота – VII седмица
Година II
ПЪРВО ЧЕТИВО
Голяма сила има усърдната
 молитва на праведника.
Четене от посланието на Свети Яков Апостол.   5,13-20
Възлюбени:
Страда ли зле някой между вас? Нека се моли. Весел ли е някой? Нека пее псалми. Болен ли е някой между вас? Нека повика презвитерите църковни, и те да се молят над него, като го помажат с елей в името Господне; и молитвата, произтичаща от вярата, ще изцери болния, и Господ ще го дигне, и, ако грехове е сторил, ще му се простят.
Изповядвайте си един другиму греховете и молете се един за друг, за да се изцерите; голяма сила има усърдната молитва на праведника. Илия беше подобострастен нам човек, и с молитва се помоли да няма дъжд; и не валя дъжд на земята три години и шест месеца, и пак се помоли, и небето даде дъжд, и земята произведе своя плод.
Братя мои, ако някой между вас се отклони от истината, и друг го обърне, нека тоя знае, че, който е обърнал грешник от лъжливия му път, ще спаси една душа от смърт и ще покрие много грехове.
Това е Божие слово.
ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 140,1-2.3 и 8 (О: 2а)
Да възлезе, Господи, молитвата ми, като тамян пред Твоето лице.
Господи, към Тебе викам, побързай към мене; чуй гласа на молбата ми, когато викам към Тебе. Да възлезе молитвата ми като тамян пред Твоето лице, въздигането на ръцете ми – като вечерна жертва.
Да възлезе, Господи, молитвата ми, като тамян пред Твоето лице.
Постави, Господи, стража на устата ми, и огради вратата на устните ми.
Но към Тебе, Господи, Господи, са очите ми; на Тебе се уповавам, не отритвай душата ми.
Да възлезе, Господи, молитвата ми, като тамян пред Твоето лице.
АЛИЛУЯ       Срв Мт 11,25
* Алилуя. * Благословен си, Отче, Господарю на небето и на земята, защото си открил на малките тайните на царството. * Алилуя.
ЕВАНГЕЛИЕ
Който не приеме царството Божие като дете,
  няма да влезе в него.
Четене от светото Евангелие според Марко.       10,13-16
В онова време:
Донасяха при Него деца, за да се докосне до тях; а учениците забраняваха на ония, които ги донасяха.
Като видя това, Исус възнегодува и им рече: „Оставете децата да дохождат при Мене и не им пречете, защото на такива е царството Божие. Истина ви казвам: Който не приеме царството Божие като дете, няма да влезе в него.”
И като ги прегърна, възлагаше върху им ръце и ги благославяше.
Това е слово Господне.