8NZ-a

ОСМА СЕДМИЦА
Неделя, Година А
ПЪРВО ЧЕТИВО
Аз няма да те забравя.
Четене из книгата на пророк Исаия.         49,14-15
Сион казваше: „Остави ме Господ, и Господ ме забрави. Ще забрави ли жена кърмачето си, не ще ли пожали сина на утробата си? Но ако би и забравила тя, Аз няма да те забравя.”
Това е Божие слово.
ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 61,2-3.6-7.8-9ав (О: 2а)
Само в Бога се успокоява душата ми.
Само в Бога се успокоява душата ми, от Него е моето спасение. Само Той е моя твърдина и мое спасение, мое прибежище, няма да се поколебая повече.
Само в Бога се успокоява душата ми.
Само в Бога се успокоявай, душо моя, защото на Него ми е надеждата. Само Той е моя твърдина и мое спасение, мое прибежище, няма да се поклатя.
Само в Бога се успокоява душата ми.
От Бога е моето спасение и моята слава; крепостта на силата ми и моето упование са в Бога. Народе, на Него се надявайте във всяко време, пред Него изливайте сърцето си.
Само в Бога се успокоява душата ми.
ВТОРО ЧЕТИВО
Господ ще извади на яве
намеренията на сърцата.
Четене от първото послание на Свети Павел Апостол
до коринтяни.           4,1-5
Братя:
И тъй, нека всеки човек ни счита за служители Христови и разпоредници на тайните Божии. А това, що нататък се иска от разпоредниците то е – всеки от тях да се окаже верен.
Малко ми струва да бъда съден от вас, или от човешки съд; но и аз сам себе си не съдя. Защото в нищо виновен не се съзнавам, ала с това се не оправдавам; съдия ми е Господ.
Прочее, за нищо не съдете преди време, докле не дойде Господ, който и ще изнесе на виделина тайните на мрака и ще извади на яве намеренията на сърцата; и тогава похвалата ще бъде всекиму от Бога.
Това е слово Божие.
АЛИЛУЯ       Евр 4,12.
* Алилуя * Словото Божие е живо и действено, и преценява поми­сли и намерения сърдечни. * Алилуя.
ЕВАНГЕЛИЕ
Не се грижете за утре.
Четене от светото Евангелие според Матей.        6,24-34
В онова време: Исус каза на учениците си:
„Никой не може да слугува на двама господари: защото или еди­ния ще намрази, а другия ще обикне; или към единия ще се привърже, а другия ще презре. Не можете да служите на Бога и на мамона.
Затова казвам ви: Не се грижете за душата си, какво да ядете и да пиете, ни за тялото си, какво да облечете: душата не струва ли повече от храната, и тялото от облеклото? Погледнете птиците небесни, че не сеят, нито жънат, нито в житници събират; и вашият Отец небесен ги храни. Не сте ли вие много по-ценни от тях?
Па и кой от вас със своята грижа може да придаде на ръста си един лакът?
Защо се грижите и за облекло? Взрете се в полските кринове, как растат: не се трудят, нито предат; а казвам ви: че нито Соломон във всичката си слава не се е облякъл тъй, както всеки един от тях; и ако полската трева, която днес я има, а утре се хвърля в пещ, Бог тъй облича, колко повече вас, маловерци!
И тъй не се грижете, и не думайте: „Какво да ядем, или какво да пием, или какво да облечем? Защото всичко това търсят езичниците, и защото вашият небесен Отец знае, че имате нужда от всичко това. Но първом търсете царството на Бога и Неговата правда, и всичко това ще ви се придаде.
И тъй, не се грижете за утре, защото утрешният ден сам ще се грижи за своето: доста е на всеки ден злобата му.”
Това е слово Господне.