8NZ-c

ОСМА СЕДМИЦА
Неделя, Година С
ПЪРВО ЧЕТИВО
Преди беседа не хвали човека.
Четене из книгата Премъдрост на Исуса, син Сирахов. 27,5-8
Глинени съдини се изпитват в пещ, а човека изпитват в разговора му.
При отсяване с решето остава смет, тъй и нечистота на човека при неговото разсъждение.
Грижите за дървото се проявяват в неговия плод, тъй и в словото – помислите на човешкото сърце.
Преди беседа не хвали човека; защото тя е изпитание на людете.
Това е Божие слово.
ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 91,2-3.13-14.15-16 (О: Срв 2а)
Добро е да славим Тебе, Господи.
Добро е да славим Господа, и да възпяваме Твоето име, Всевишни, да разгласяме сутрин Твоята милост, и Твоята истина – нощем.
Добро е да славим Тебе, Господи.
Праведният цъфти като палма, издига се като кедър ливански. Насадени в дома Господен, те цъфтят в дворите на нашия Бог.
Добро е да славим Тебе, Господи.
Те и на старост са плодовити, сочни и свежи ще бъдат, за да разгласят, че е праведен Господ, моето прибежище, и че няма неправда в Него.
Добро е да славим Тебе, Господи.
ВТОРО ЧЕТИВО
Даде ни победа чрез Исуса Христа.
Четене из първото послание на Свети Павел Апостол
до коринтяни.           15.54-58
Братя:
Щом това тленно тяло се облече в нетление, и това смъртното тяло се облече в безсмъртие, тогава ще се сбъдне думата написана: „Смъртта биде погълната с победа.” Де ти е, смърт, победата? Де ти е, смърт, жилото? Жилото на смъртта е грехът, а силата на греха е Законът. Да въздадем благодарение Богу, който ни дарява победата чрез нашия Господ Исус Христос.
И тъй, братя мои възлюбени, бъдете твърди и непоколебими и напредвайте в делото Господне, като знаете, че трудът ви не е напразен пред Господа.
Това е Божие слово.
АЛИЛУЯ       Фил 2,15-16
* Алилуя * Сияете като светила в света, имайки в себе си словото на живота. * Алилуя.
ЕВАНГЕЛИЕ
От препълнено сърце говорят устата.
Четене от светото Евангелие според Лука.          6,39-45
В онова време:
Исус каза на учениците една притча: „Нима може слепец слепеца да води? Не ще ли паднат и двамата в яма?”
Няма ученик по-горен от учителя си; но всеки, след като се усъвършенствува, ще бъде като учителя си.
А защо гледаш сламката в окото на брата си, пък гредата в твоето око не усещаш? Или как можеш каза на брата си: „Остави, брате, да извадя сламката от окото ти, когато сам не виждаш гредата в твоето око? Лицемерецо, извади първом гредата от окото си, и тогава ще видиш, как да извадиш сламката от окото на брата си.
Защото няма добро дърво, което да дава лош плод, нито лошо дърво, което да дава добър плод. Понеже всяко дърво се познава по своя плод; Защото не от тръни берат смокини, нито от къпина късат грозде. Добрият човек от доброто съкровище на сърцето си изнася добро, а лошият човек от лошото съкровище на сърцето си изнася лошо; защото от препълнено сърце говорят устата му.”
Това е слово Господне.