8NZ03.1

Сряда – VIII седмица

Година I
 


ПЪРВО ЧЕТИВО
Сир 36,1-2а.5-6.13-19

Нека познаят езичниците, че няма Бог освен Тебе.

Четене из книгата Премъдрост на Исуса, син Сирахов.            

Помилвай ни, Боже на всички, и милостно погледни и напрати върху всички народи този страх, и нека те познаят, както ние познахме, че няма Бог, освен Тебе, Господи. Възобнови личбите и извърши нови чудеса. Събери всички колена Яковови и ги направи Твое наследие, както е било изпървом. Помилвай, Господи, народа, наречен на Твое име, и Израил, когото Ти нарече първенец. Умилостиви се над града на Твоята светиня, над Йерусалим, място на Твоя покой. Напълни Сион с хвалата на Твоите обещания и Твоя народ – със славата Си. Дай свидетелство на онези, които отначало са били Твое достояние, и въздигни пророчества от Твое име. Дай награда на онези, които се надяват на Тебе, и нека вярват на Твоите пророци. Чуй, Господи, молитвата на Твоите раби по благословението на Аарон, за Твоя народ – и ще познаят всички, които живеят на земята, че Ти си Господ, Бог на вековете.

Това е Божие слово.


ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 78,8.9.11.13 (О: Прем. 36, 16)

Милостно погледни на нас, Господи.

Не ни спомняй греховете на нашите деди, скоро да ни
изпреварят Твоите щедрости, защото сме много изтощени.
Помогни ни, Боже, Спасителю наш, заради славата на името Си,
и избави ни; и прости ни греховете заради Твоето име.

Милостно погледни на нас, Господи.

Да дойде пред Твоето лице стенанието на затворниците;
със силата на Твоята мишца запази обречените на смърт.
А ние, Твой народ и овци на Твоето пасбище, вечно ще
Те славим; и от род в род ще разгласяме Твоята слава.

Милостно погледни на нас, Господи.


АЛИЛУЯ      
Мк 10,45
R: Алилуя, Алилуя
Син Човечески дойде да послужи и даде душата си откуп за мнозина.
R: Алилуя, Алилуя

ЕВАНГЕЛИЕ
Мк 10,32-45

Ето, възлизаме за Йерусалим и Син Човечески ще бъде предаден.

Четене от светото Евангелие според Марко.     

В онова време: Когато учениците бяха на път, възлизайки за Йерусалим, Исус вър­веше пред тях, а те бяха смаяни, и следвайки подире Му, бояха се. И като повика пак дванайсетте, Той почна да им говори, какво ще стане с Него: „Ето, възлизаме за Йерусалим, и Син Човечески ще бъде предаден на първосвещениците и книжниците, и ще Го осъдят на смърт, и ще Го предадат на езичниците; и ще се поругаят над Него, и ще Го бичуват, и ще Го оплюят, и ще Го убият, и на третия ден ще възкръсне.” Тогава се приближиха до Него Зеведеевите синове, Яков и Иван, и рекоха: „Учителю, желаем да ни сториш, каквото поискаме.” Той ги попита: „Какво искате да ви сторя?” Те Му рекоха: „Дай ни да седнем при Тебе, един отдясно, а друг отляво, в славата Ти.” Но Исус им рече: „Не знаете, какво искате. Можете ли да пиете чашата, която Аз пия, и да се кръстите с кръщението, с което Аз се кръщавам.” Те отговориха: „Можем.” А Исус им каза: „Чашата, която Аз пия, ще пиете, и с кръщението, с което Аз се кръщавам, ще се кръстите; но да дам да се седне Мене отдясно и отляво, не зависи от Мене; сядането е на ония, на които е приготвено.” И десетте, като чуха, почнаха да негодуват за Яков и Иван. А Исус, като ги повика, рече им: „Знаете, че ония, които се смятат за князе на народите, господаруват над тях, и велможите им властвуват върху тях. Но между вас няма да бъде тъй: който иска между вас да бъде големец, нека ви бъде слуга; и който иска между вас да бъде пръв, нека бъде на всички роб. Защото и Син Човечески не дойде, за да Му служат, но да послужи и даде душата си откуп за мнозина.”

Това е слово Господне.