8NZ04.2

Четвъртък – VIII седмица
Година II
ПЪРВО ЧЕТИВО
А вие сте царствено свещенство, народ свет,
за да възвестите съвършенствата на Оня, който ви е призвал.
Четене от първото послание на Свети Петър Апостол.             2,2-5.9-12
Възлюбени:
Като новородени младенци, ламтете за неподправеното словесно мляко, та с него да пораснете за спасение, защото вкусихте, че Господ е благ.
Като пристъпвате към Него, живия камък, от човеците отхвърлен, но от Бога избран, драгоценен, и вие сами, като живи камъни, съграждайте от себе си духовен дом, свето свещенство, за да принесете духовни жертви, благоприятни Богу чрез Исуса Христа.
Но вие сте род избран, царствено свещенство, народ свет, люде придобити, за да възвестите съвършенствата на Оня, който ви е призвал от тъмнина към чудната Своя Светлина; вие именно, които някога бяхте не народ, а сега сте народ Божий; които бяхте непомилвани, а сега сте помилвани.
Възлюбени! Моля ви, като пришълци и странници, да отбягвате от плътските похоти, които воюват против душата; имайки помежду си добри обноски сред езичниците, та те, кога ви корят като злосторници, щом видят добрите ви дела, да прославят Бога в деня на посещението.
Това е Божие слово.
ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 99,2.3.4.5 (О: 2с)
Идете пред лицето на Господа с възклицание.
Възкликнете на Господа, цяла земьо, служете на Господа с веселие; идете пред лицето Му с възклицание.
Идете пред лицето на Господа с възклицание.
Познайте, че Господ е Бог, че Той ни е създал и ние сме Негови, Негов народ и овци от Неговото паство.
Идете пред лицето на Господа с възклицание.
Влизайте в Неговите порти със славословие, в Неговите двори – с хваление. Славете Го, благославяйте името Му.
Идете пред лицето на Господа с възклицание.
Защото Господ е благ: Неговата милост е вечна, и Неговата истина е в род и род.
Идете пред лицето на Господа с възклицание.
АЛИЛУЯ       Ив 8,12
* Алилуя. * Аз съм светлината на света, казва Господ: Който Ме по­следва, той ще има светлина на живота. * Алилуя.
ЕВАНГЕЛИЕ
Да прогледам, Учителю!
Четене от светото Евангелие според Марко.       10,46-52
В онова време:
Когато Исус излизаше от Иерихон с учениците Си и с множество народ, синът Тимеев, Вартимей, който беше сляп, седеше на пътя и просеше. И като чу, че това е Исус Назорей, той взе да вика и да говори: “Сине Давидов, Исусе, помилвай ме!” Мнозина го мъмреха, за да млъкне; но той още повече викаше: “Сине Давидов, помилвай ме!”
Исус се спря и заповяда да го повикат. Викат слепия и му казват: “Дерзай, стани, вика те.” Той хвърли горната си дреха, стана и дойде при Исуса. И отговаряйки му, Исус го запита: “Какво искаш да Ти сторя?”
Слепият му рече: “Да прогледам, Учителю!”
Исус му рече: “Иди си, твоята вяра те спаси.” И той веднага прогледна и тръгна след Исуса по пътя.
Това е слово Господне.